Voorlichting is ondermaats

7 Juni 2018

Studenten met een functiebeperking moeten van de universiteit of hogeschool betere voorlichting krijgen over waar zij kunnen aankloppen voor hulp. De kennis over die hulpvoorzieningen is ondermaats, dat staat in het jaarrapport Studeren met een functiebeperking en de Monitor Beleidsmaatregelen 2016-2017.

Uit de monitor blijkt dat twee op de drie jongeren met een functiebeperking geen contact opneemt met de hogeschool of universiteit over de beschikbare voorzieningen, of überhaupt niet weet dat deze bestaan. Daardoor maken maar weinig studenten hier gebruik van.

ISO-voorzitter Rhea van der Dong: ‘Als studenten zich voor een studie aanmelden, moeten zij direct op de hoogte gesteld worden van de faciliteiten die beschikbaar zijn voor studenten met een functiebeperking. Hogescholen en universiteiten moeten hier actiever in optreden."

De LSVb, ISO en Expertisecentrum Handicap + Studie hebben naar aanleiding daarvan een handreiking gemaakt voor alle universiteiten en hogescholen, met als doel dat de onderwijsinstellingen de daarin genoemde verbeterpunten ter harte nemen.

Zo vinden de belangenbehartigers het belangrijk dat voor iedere student duidelijk wordt gemaakt wat wel en niet onder een functiebeperking valt, dat de angst moet worden weggenomen om als student met een functiebeperking geregistreerd te staan, en dat het personeel van de onderwijsinstellingen weet naar wie een student met een vraag moet worden doorverwezen, zonder van het kastje naar de muur te worden gestuurd. SVL

Deel dit bericht: