Rekening taaltoets niet voor student

Universiteiten zoeken oplossing voor kosten toelatingstest Engels

7 Juni 2018

Sommige Leidse opleidingen hebben een dure taaltest als toelatingseis. De student moet die zelf betalen, maar dat mag niet meer van het kabinet en de Tweede Kamer. De universiteit zoekt een oplossing.

Studenten die een Engelstalige master willen doen, moeten soms een toets Engels behalen om toegelaten te worden. De studenten moeten die dure toets zelf betalen, en dat loopt flink in de papieren. The International English Language Testing System (IELTS) kost 175 tot 260 euro; de Test of English as a Foreign Language (TOEFL) kost 140 tot 220 euro.

Voormalig minister van Onderwijs Jet Bussemaker had al bepaald dat universiteiten de rekening voor de toelatingstoetsen niet bij de studenten mag neerleggen. In maart nam de Tweede Kamer nog een motie aan waarin het kabinet gevraagd wordt om op te treden tegen universiteiten die toch geld zijn blijven vragen voor de toetsen.

Onlangs kwamen de taaltesten aan de orde in de universiteitsraad. Aanleiding was een stuk van een student in Mare die verplicht een toets moest maken van 225 euro om toegelaten te worden tot de master Political Science. Deze student had overigens al de Leidse bachelor Internationale Betrekkingen en Organisaties behaald.

Studentenpartij LVS wilde tijdens de raadsvergadering graag weten wie de toetsen in Leiden betaalt. ‘Dat is een heel goede vraag’, antwoordde vicerector Hester Bijl. ‘Het is vaak onderwerp van gesprek bij de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Het ministerie wil immers dat we geen fees vragen voor die toetsen.

‘Als we hier echter gratis testen aanbieden, dan gaat iedereen die hier maken. Dan wordt Nederland internationaal een toetsland. Dan gaan studenten hier een Engelse toets maken en schrijven ze zich vervolgens in bij MIT in de Verenigde Staten. Dat is een ingewikkeld probleem.’

De universiteiten moeten dit probleem echter wel oplossen, erkende Bijl. ‘Voor de bachelors in Nederland gaan alle universiteiten afspraken maken over het niveau Engels dat een student zou moeten hebben voor het volgen van een master. We geven de garantie af dat Leidse studenten zonder het maken van extra kosten aan dit niveau gaan voldoen.’

In Leiden valt het overigens wel mee met de taaleis, aldus Bijl. ‘De Engelstalige masters vragen vwo-niveau Engels van studenten. Voor de studenten die geen vwo-Engels hebben, moeten we iets extra’s doen. Wat dat precies gaat worden, volgt nog uit gesprekken tussen de VSNU en de minister.’
Door Vincent Bongers

Deel dit bericht: