Meer Engels, minder internationals

7 Juni 2018

Maandag verscheen een langverwachte brief van onderwijsminister Ingrid van Engelshoven over internationalisering. De belangrijkste punten:

Ze gaat kijken naar juridische mogelijkheden om de instroom internationals af te remmen.
Universiteiten en hogescholen willen meer mogelijkheden om de stroom internationale studenten in te dammen. Ze willen bijvoorbeeld kunnen selecteren op ‘diversiteit’. Dat betekent dat ze studenten willen kunnen weigeren als de collegezaal dreigt voor tachtig procent uit Chinese studenten te gaan bestaan. Daarnaast willen ze meer collegegeld kunnen vragen aan niet-Europese studenten (die nu al het hogere instellingsgeld betalen), en een numerus fixus op Engelstalige tracks kunnen invoeren.

Daar zitten, juridisch gezien, nogal wat haken en ogen aan. Selecteren op diversiteit lijkt de minister ‘weinig kansrijk’, vanwege de wet op gelijke behandeling. Voor de numerus fixus en het hogere collegegeld ziet ze wel nog mogelijkheden.

Ze wil de wet aanpassen, zodat Engelstalige opleidingen meer ruimte krijgen.
Voor wie het is ontgaan: Beter Onderwijs Nederland (BON) sleept de Nederlandse universiteiten voor de rechter vanwege het bieden van Engelstalige opleidingen. Daarmee schenden ze de Wet op hoger onderwijs (WHW), zeggen ze. Met name artikel 7.2.: ‘Het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het Nederlands.’

Het is precies dit artikel dat de minister wil aanpassen. De hele zin wordt geschrapt, want de wet is niet meer van deze tijd, legt de minister uit in een interview met de Volkskrant: ‘Het regeerakkoord zegt: Engels kan wanneer het meerwaarde heeft. Dat vind ik een veel zinvollere manier om ernaar te kijken.’ De rechtszaak van BON gaat overigens wel door. In de WHW staat namelijk ook dat universiteiten moeten bijdragen aan de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands.

Campagne tegen ‘no internationals’ en campingstudenten.

Tegen de krapte op de woningmarkt wil de minister, samen met Binnenlandse Zaken, een ‘actieplan studentenhuisvesting’ opzetten, en een ‘langetermijnoplossing’ vinden. Dat betekent overigens niet direct een oplossing voor de tentjes waar internationals soms in bivakkeren; de gemeenten gaan namelijk over de huisvesting. De minister heeft hen wel ‘op hun verantwoordelijkheid gewezen’.

De inzet is, zo schrijft Van Engelshoven, de informatievoorziening te verbeteren. Dus eerlijk zijn tegen internationale studenten dat het moeilijk is om een kamer te vinden, wijzen op hun huurrechten en –plichten, en een campagne tegen het ‘no internationals’-beleid van veel Nederlandse studentenhuizen.

Het Bindend StudieAdvies gaat onder de loep.

Dit stond niet in de brief, maar in het Volkskrant-interview meldt Van Engelshoven dat ze kritisch naar het bindend studieadvies gaat kijken.

‘Het is goed dat studenten nauwgezet worden gevolgd, maar ik wil niemand bij voorbaat op achterstand zetten’, zegt ze. ‘Als je niet je 60 punten haalt, moet je dan niet kunnen compenseren? Moet de begeleiding niet beter? Ik kom daarover in het najaar met een Kamerbrief.’

In het najaar wordt ook het bekostigingsmodel van de universiteiten onder de loep genomen, zegt ze. ‘Dan gaan we het hebben over het feit dat bekostiging zo sterk gekoppeld is aan het aantal studenten.’ AK

Deel dit bericht: