'Engels is een probleem'

31 Mei 2018

De ‘eenzijdige’ keuze voor het Engels in het hoger onderwijs is problematisch, vindt de Onderwijsraad.

In een brief naar minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven schrijft de Raad een advies over internationalisering. Daarbij is het van belang dat er aandacht blijft voor het Nederlands, Nederlandse literatuur ‘en andere cultuuruitingen’, omdat veel hoogopgeleiden uiteindelijk in Nederland een baan zullen vinden.

Daarnaast moet er volgens de Raad rekening gehouden moeten worden met geopolitieke veranderingen. ‘De uniforme keuze voor Engels maakt het hoger onderwijs qua taal en cultuur eenzijdig gericht op het Angelsaksische deel van de wereld.

Onder andere vanwege Brexit en de daaruit volgende veranderende verhoudingen binnen Europa is het de vraag hoe wenselijk die eenzijdigheid is.’ Hoewel Engels belangrijk is als handelstaal, vindt de Raad daarom dat er net zo goed aandacht voor Frans, Duits, Spaans en andere vreemde talen moet komen. AK

Deel dit bericht: