Eerstejaars willen meer speelruimte

31 Mei 2018

De rechtenfaculteit voerde tien jaar geleden een begeleidingstraject in voor eerstejaars studenten om zo uitval tegen te gaan: Leiden Law Practices (LLP). Uit een evaluatie blijkt dat het systeem een licht positief effect heeft en de faculteit gaat er dan ook mee door.

In de faculteitsraad gaan echter wel stemmen op om de regeling rond de conditionele herkansing wat aan te passen. De conditionele herkansing houdt in dat studenten een 3,5 moeten halen voor een tentamen om de herkansing te mogen maken.

Na tien jaar was het tijd om de balans op te maken, aldus Peter van Es van het rechtenbestuur. ‘Brengt het LLP wat je er van hoopt, of werkt het averechts?’ Uit een evaluatie van onderzoekers van de faculteit blijkt dat het LLP een licht positief effect heeft. Van Es: ‘Heel belangrijk is dat de eerstejaars unaniem zeer enthousiast zijn over het systeem.’

Het LLP mag dus blijven, maar er was wel een voorstel om het systeem aan te passen. ‘Het zou fijn zijn als maart een tentamenperiode krijgt van drie weken in plaats van twee’, zei studieadviseur en raadslid Kirsten van Loon, ‘Dat gaat echter waarschijnlijk niet lukken. Het lijkt ons echter wel een goed idee, en dit komt vooral van de studenten zelf, om eens te gaan kijken naar de conditionele herkansingen in het tweede semester. Dat studenten de eerste kans overslaan en meteen voor de herkansing gaan? Dat kan nu niet. Als ze de eerste kans niet overslaan en het tentamen maken moeten ze minimaal een 3,5 halen om te kunnen herkansen.’

Van Loon legde uit waarom zij dit voorstelt: ‘De tentamenperiode in maart is heel erg kort. Het kan zijn dat een student die achterloopt in twee weken zes tentamens moet maken. Dat is niet te doen. Wat meer speelruimte is dan ook wel prettig voor studenten.’

‘Die voorwaarde van minimaal een 3,5 voor het eerste tentamen is belangrijk en moet blijven bestaan. Anders komen er veel studenten wel naar dat tentamen, maar maken ze het niet serieus en krijgen docenten tentamens extra om na te kijken.’

Van Es is huiverig voor aanpassingen van het LLP. ‘Het is een heel bouwwerk, als je aan een schroefje gaat morrellen dan heeft dat meteen grote gevolgen. Moet het systeem omver voor de probleemgroep? Zo’n verandering kan ook gevolgen hebben voor het gedrag van studenten die nog niet in de problemen zijn gekomen. Die denken wellicht “Maart is een mooie maand om te skiën, dus ik ga meteen voor de herkansing.”’ VB

Deel dit bericht: