Minder internationale studenten

Foto Marc de HaanDuitse archeologiestudent Luca Brunke, die in 2016 op Camping Stochemhoeve verbleef.

17 Mei 2018

Universiteiten en hogescholen moeten de studentenstroom uit het buitenland gaan beheersen door hoger collegegeld te vragen aan niet-Europeanen, of door beperkte plaatsen beschikbaar te stellen.

Dat staat in een advies van de hoger onderwijsinstellingen.

Internationalisering van het hoger onderwijs klinkt misschien mooi. Maar de opkomst van de international classroom brengt ook problemen met zich mee, zoals het gebrekkige Engels van docenten en studenten, uitpuilende collegezalen en een groeiend kamertekort.

De Vereniging van Universiteiten en de Vereniging van Hogescholen hebben daarom maandag een internationaliseringsagenda uitgebracht, waarin ze oplossingen aandragen voor een aantal van deze problemen. 

Het meest opvallende: ze willen dat er een rem kan komen op de steeds groter wordende instroom van internationale studenten.

Hoe dan? In de agenda staan vier suggesties. Hoger collegegeld voor niet-Europeanen, die nu al instellingscollegegeld betalen. ‘Waar wenselijk moet het voor instellingen mogelijk zijn om aan niet-EER-studenten een hoger dan kostendekkend tarief te vragen.’ Plus eventueel een borgsom als studenten zich aanmelden, omdat veel van hen zich bij meerdere universiteiten inschrijven en uiteindelijk niet komen.

Waar nodig zou er een begrenzing moeten komen op het aantal studenten van buiten Europa.

Daarnaast zouden onderwijsinstellingen een numerus fixus moeten kunnen invoeren op Engelstalige tracks. Hiervoor moet de wet aangepast worden. Nu mogen universiteiten en hogescholen wel een numerus fixus hanteren, maar alleen per opleiding, niet per specialisatie. En vaak is de Engelstalige variant van een opleiding geen aparte opleiding, maar een track.

De Engelstalige bachelor van psychologie in Leiden, bijvoorbeeld, is geen aparte bachelor maar een track van de Nederlandse opleiding psychologie. En de opleiding International Relations and Organisations, ook Engelstalig, hoort bij politicologie.

Dit leidt tot problemen, omdat universiteiten daardoor geen manier hebben om de instroom uit het buitenland in te perken, zonder ook de plekken voor Nederlandse studenten te verminderen.

De opleiding politicologie heeft bijvoorbeeld eerder dit jaar een numerus fixus aangekondigd voor de hele opleiding, terwijl het vooral nodig was de grote instroom in de Engelstalige track in te perken.

Om te voorkomen dat de gewenste international classroom in balans blijft, adviseren de onderwijsinstellingen tevens dat ze ‘diversiteit’ als selectiecriterium kunnen toepassen: ‘Instellingen moeten in de gelegenheid zijn om te sturen op een goede mix van studenten in de international classroom’, aldus de agenda.

‘Daarom moet het voor meer bacheloropleidingen met aanvullende toelatingseisen mogelijk worden om in de OER op te nemen dat de bijdrage aan diversiteit, als kwalitatieve uitwerking van de international classroom, als selectiecriterium wordt gehanteerd.’ AK

Deel dit bericht: