Wie niet reist, betaalt niets

Kabinet wil af van boetes voor afgestudeerden die ov-kaart vergeten stop te zetten

Door Vincent Bongers
26 April 2018

Veel studenten vergeten hun ov-kaart stop te zetten na het afstuderen, met als gevolg
torenhoge boetes. Het kabinet neemt maatregelen om het aantal boetes fors te reduceren. Niet reizen, betekent ook niet betalen.

Studenten die geen recht meer hebben op een ov-kaart, moeten die stop zetten. Wie dat vergeet, krijgt te maken met fikse boetes: 97 euro per halve maand. De boetepot raakt elk jaar dan ook al snel propvol. In 2014 vergat bijna de helft van de studenten die er geen recht meer hadden hun kaart op tijd te cancelen. Gevolg: 52,6 miljoen euro aan boetes. Studentenorganisaties verzetten zich fel tegen de boetes en ook de Tweede Kamer is kritisch. 
De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een aantal maatregelen om het leed te verzachten. Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven stelt voor dat wanneer studenten hun kaart niet hebben stopgezet, maar ook niet meer met hun kaart reizen, straks helemaal geen boete meer krijgen.
Hebben ze wel illegaal gereisd, dan betalen ze de eerste maand dat ze de fout ingaan minder volgens de nieuwe wetgeving. 
De eerste maand wordt de boete verlaagd van 97 naar 75 euro per halve maand. Als echter na een maand nog steeds met een verlopen reisrecht wordt gereisd, wordt het boetebedrag verhoogd naar 150 euro per halve maand. 
Verder wordt met de wetswijziging geregeld dat studenten iets langer de tijd krijgen om de kaart stop te zetten. Dit moet nu nog binnen vijf werkdagen na het einde van het reisrecht. Die termijn wordt verlengd naar tien kalenderdagen.
Het liefst ziet het kabinet dat kaarten waar studenten geen recht meer op hebben, automatisch kunnen worden stopgezet. ‘Extern onderzoek heeft echter in beeld gebracht dat het technisch nog niet haalbaar is om alle verlopen kaarten op een zogeheten blacklist te zetten’, meldt het kabinet. Wanneer iemand probeert in te checken met een ov-chipkaart die op de blacklist staat, wordt het reisproduct direct gedeactiveerd. Met de ov-bedrijven is afgesproken om de capaciteit van de blacklist voor studentenkaarten te vergroten. Hiermee zal het aantal boetes afnemen. Het is verder de bedoeling dat er kaartautomaten geplaatst worden op onderwijsinstellingen om het stopzetten makkelijker te maken.
Als de Tweede Kamer akkoord gaat, treden de maatregelen per 1 januari 2019 in werking.

Deel dit bericht: