Uitgaven aan onderzoek te laag

26 April 2018

Nederland gaf in 2016 14,3 miljard euro uit aan onderzoek, 2,03 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van dat jaar. Daarvan kwam 6,5 miljard van de overheid, de rest betaalde het bedrijfsleven, non-profitsector en buitenlandse bronnen. Het Rathenau-instituut, een instelling die zich bezighoudt met wetenschap en politiek, houdt die uitgaven bij en bracht er deze week een rapport  over uit. Die 2,03 procent, dat is dus eigenlijk te weinig: de Europese landen hebben met elkaar afgesproken dat ze eigenlijk 2,5 procent van hun bbp aan R&D uit willen geven. Percentages fluctueren mee met de economie als geheel: het kabinet Rutte-III trekt extra geld uit voor onderzoek, maar als percentage van het bbp dalen de overheidsuitgaven nog steeds. Als de economie zich ontwikkelt volgens de voorspellingen van het Centraal Planbureau, en als de bijdrage van het bedrijfsleven in ongeveer dezelfde verhouding tot de overheidsuitgaven blijft, zou de overheid jaarlijks 1,9 miljard meer in onderzoek moeten investeren om aan die 2,5 procent te komen, aldus het rapport.

Deel dit bericht: