Geen agenten tegen waterkokers

19 April 2018

Rechten gaat een deel van het KOG herinrichten om meer docenten een plek te kunnen geven. Het faculteitsbestuur wil de verbouwing aangrijpen om af te komen van de honderden illegale koffiezetapparaten en waterkokers van medewerkers.

Dennis Hoitink van het rechtenbestuur gaf maandag tijdens de faculteitsraadsvergadering een update over de verbouwing. ‘We houden het niet veel langer vol, zoals het nu is geregeld. Er wordt dan ook hard gewerkt aan een meer toekomstbestendige huisvesting.’

De voorbereiding van de herinrichting is inmiddels in een vergevorderd stadium. ‘We verwachten dat we eind mei de uitkomsten van de aanbesteding kennen en hopen dan ook tijdens het zomerreces te kunnen starten.’

Hoitink legde uit dat medewerkers die tijdelijk niet bij hun kamer kunnen, kunnen uitwijken naar Rapenburg 38 (waar vroeger de Academie der Kunsten zat, red) en de Reuvensplaats. ‘Daar komen tientallen werkplekken.’
Het is de bedoeling dat er in de nieuwbouw common rooms komen waar medewerkers samen kunnen komen om bijvoorbeeld een kop koffie te drinken.

‘Gaat er strenger worden toegezien op koffiezetapparaten op de eigen kamer?’, vroeg docent Gert Jan Geertjes aan het rechtenbestuur. ‘Ik zal maar meteen toegeven dat ik er ook een heb staan. Omdat de koffie van het UFB te duur is.’

‘Ik ga geen politieagentje spelen’, reageerde Hoitink. ‘Maar van de honderden koffiezetapparaten en waterkokers op de kamers, willen we uit het oogpunt van de brandveiligheid graag af.
‘De common rooms, we noemen ze gekscherend docentenkamers, gaan we inrichten met deugdelijke koffiezetapparaten en bijvoorbeeld magnetrons.’

‘Het gaat niet alleen om de veiligheid’, legde decaan Joanne van der Leun uit. ‘Het hele uitgangspunt is dat mensen graag naar hun werk gaan. Het idee is dat medewerkers elkaar gaan ontmoeten in de common rooms. Dat gaat alleen maar gebeuren als je daar goede koffie hebt. Als je dat goed regelt, stoppen mensen met al die apparaten op de kamer. Het is echt niet zo dat je voor elk kopje apart moet gaan betalen.

'Je kunt het insteken aan de handhavingskant, maar je kunt mensen ook verleiden om naar een common room te gaan. Dat is het uitgangspunt. Het uitgangspunt is niet om ineens alle waterkokers op een avond te verwijderen.’ VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

19 April 2018