Verplichte matching komt er

12 April 2018

Het college van bestuur wil in vijf jaar tijd universiteitsbreed verplichte matching invoeren. De universiteitsraad heeft met dit plan ingestemd, maar de steun is niet unaniem.

Personeelspartij FNV Overheid is niet akkoord. Ook Joris Claessens van studentenpartij LVS stemde tegen. De universiteit wil scholieren zo goed mogelijk informeren over de opleiding die ze mogelijk gaan kiezen, om zo studie-uitval tegen te gaan. Opleidingen bieden dan ook al matchingsactiviteiten aan. Die zijn echter bij veruit de meeste studies niet verplicht.

 
Het college wil dat alle opleidingen de komende vijf jaar verplichte matching invoeren. Volgens vice-rector Hester Bijl heeft de universiteit ‘de morele verplichting’ om aankomende studenten zo goed mogelijk te helpen om de opleiding te vinden die bij hen past. De universiteitsraad moet instemmen met dit plan.

 
Bij psychologie, biofarmaceutische wetenschappen en security studies lopen pilots met verplichte matching. Ook natuur - en sterrenkunde en de bachelorspecialisatie International Relations and Organisations van politicologie hebben voor het studiejaar 2018-2019 bij wijze van proef de verplichte matching ingevoerd.

 
De raad heeft de nodige kritiek op het voorstel van het college, want er ligt nog geen uitvoeringsplan. Wat gaat die matching bijvoorbeeld kosten? Het college wil echter graag instemming van de raad om vervolgens een uitvoeringsplan te maken. FNV Overheid is er niet van overtuigd dat matching daadwerkelijk effectief is. Er is een onderzoek gedaan naar drie van de zes pilots. De FNV-raadsleden willen echter eerst de resultaten van alle pilots afwachten alvorens een oordeel te geven over verplichte matching. VB

Deel dit bericht: