Studenten krijgen evaluatieles

12 April 2018

De Vrije Universiteit en Wageningen UR gaan hun eerstejaars les geven in het evalueren van hun vakken.

Dit meldt de NOS. Bij veel universiteiten, ook in Nederland, hangt er behoorlijk wat af van de vak-evaluaties: ze kunnen bepalen of een docent een vaste aanstelling krijgt of niet. Er zitten echter wat problematische kanten aan die evaluaties. Ze meten weliswaar wat studenten van het vak vonden, maar dat is geen goede maat voor het onderwijzend vermogen van de docent. Daarnaast lijken vooroordelen van de studenten de cijfers bij te kleuren: vrouwen krijgen aan Amerikaanse universiteiten stelselmatig lagere cijfers dan mannen, en recent Nijmeegs onderzoek suggereert dat docenten die Engels met een accent spreken ook slechter scoren in de evaluatie.

 
Als je dan ook nog te maken krijgt met universiteitsbestuurders die denken dat een docent die onder het gemiddelde scoort dús een slechte docent is – zij stellen dus de wiskundig onmogelijke eis dat iedereen bovengemiddeld moet zijn – wordt het probleem nog groter.

 
Daarnaast is het voor docenten natuurlijk niet leuk om geconfronteerd te worden met agressieve of seksueel getinte opmerkingen op het vragenformulier. De NOS citeert onder meer de Leidse antropologe Annet Pauwelussen, die te horen kreeg ‘Annet weet niet waar ze het over heeft’, en een anonieme student die het onderwijs samenvatte als ‘docent = eikel’. Het is wat lastig om dit soort feedback te gebruiken om je vak volgend jaar te verbeteren.

 
De VU en de WUR gaan daarom meer aandacht besteden aan de evaluatieformulieren. De Vrije Universiteit doet dat nu al, legt voorlichter Niels Stet uit. ‘Studenten worden onderwezen in academisch burgerschap en waarden, waarbij het geven van feedback en de gebruikte bewoordingen expliciet aan de orde komt. In de inleiding van de vak-evaluaties wordt een tekst opgenomen met een uitleg van het belang van de studentevaluaties en het professioneel geven van opbouwende feedback, om studenten te motiveren de evaluatievragenlijsten in te vullen, en beledigende bewoordingen uit te sluiten.’ BB

Deel dit bericht: