Fixus bij psychologie en politicologie

29 Maart 2018

De opleidingen psychologie en politieke wetenschappen vrezen de hoge studentaantallen niet meer te kunnen faciliteren, en hebben capaciteitsbeperking aangevraagd. Maar studentaantallen goed reguleren, is wettelijk gezien lastig.

Bij politieke wetenschappen komt de grens op 600 nieuwe studenten. Bij psychologie ligt het iets hoger, op 675. ‘Het aantal verwachte studenten ligt veel hoger’, zegt Kristiaan van der Heijden, bestuurslid van de faculteit Sociale Wetenschappen, tijdens de faculteitsraadvergadering vorige week donderdag. Naast de hoge instroom van studenten zijn ook de ‘druk op de onderwijskwaliteit, werkdruk en beperkingen in groei van onderwijsfaciliteiten’ meegewogen bij de beslissing.

Een probleem: een numerus fixus kan alleen per opleiding aangevraagd, en niet per specialisatie. Het maximum van 675 studenten voor psychologie geldt dus voor zowel de Engelstalige internationale opleiding als de reguliere. En bij politicologie mogen maximaal 600 studenten komen, maar dit geldt voor alle specialisaties samen. Dus ook voor International Relations and Organisations (IRO), die al moeite heeft de grote instroom kan faciliteren.

Als straks 600 aspirant-politicologen zich aanmelden bij IRO, kan de universiteit daar volgens de wet weinig aan doen. ‘Kan je niet zeggen, we doen 500 bij IRO, en de rest ergens anders?’ vraagt Arian van der Spek van studentenfractie CSL. Dat kan niet, zegt Van der Heijden: ‘Je kan het niet sturen. Het zou ten koste kunnen gaan van de Nederlandse specialisatie. Het is een landelijk probleem, en er worden al gesprekken over gevoerd, maar op dit moment kan het niet.’

Psychologie had een numerus fixus, maar die kwam in 2017 te vervallen. Sindsdien is de instroom jaarlijks met 35 procent gestegen. Voornamelijk door internationale studenten, schreef het bestuur van de opleiding in een eerdere brief: ‘Dit kan uiteindelijk leiden tot een verdringing van de Nederlandse studenten, een situatie die door bijna iedereen als onwenselijk wordt ervaren’. 

Of een capaciteitsbeperking daarbij gaat helpen, is nog maar de vraag. Van der Heijden: ‘Bij psychologie geldt de beperking voor zowel de internationale als reguliere opleiding, maar je kan de verhouding tussen internationale en Nederlandse studenten niet reguleren.’

De onlinemodule die aankomende studenten nu als matchingsactiviteit maken, zal ingezet worden voor de selectie. De aanvraag ligt bij het college van bestuur. De bedoeling is dat de numerus fixus vanaf komend studiejaar ingevoerd wordt. AK

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

29 Maart 2018