Engels is geen lokkertje

8 Maart 2018

De TU Eindhoven gaat het Engels als voertaal invoeren. De SP stelde Kamervragen over deze keuze aan minister Van Engelshoven van hoger onderwijs. De partij wil onder andere weten of het besluit van de universiteit is genomen om meer internationale studenten te lokken. Volgens Van Engelshoven is dat niet het geval: ‘De TU Eindhoven stelt dat zij, juist omdat de instelling al zodanig internationaal is (ter illustratie: 60 procent van de aio’s is Engelstalig), wil werken aan de Engelse taalvaardigheid van alle studenten en medewerkers, zodat men is toegerust op de internationale werk- en leeromgeving waarin men opereert. De overweging om voor ‘de voertaal Engels te kiezen is niet ingegeven vanuit het oogpunt om meer internationale studenten te trekken.’ Dat de voertaal op de TU Engels is, betekent overigens niet dat alle opleidingen Engelstalig zijn. De keuzes over het taalbeleid van individuele studies worden op het niveau van de opleiding gemaakt, aldus de minister.

Deel dit bericht: