Centrum op zoek naar kamers

'Mensen moeten staan bij vergaderingen'

8 Maart 2018

Het snel groeiende Centrum voor Milieuwetenschappen heeft ruimtenood. In een brief vragen ze aandacht voor hun probleem.

‘Vorig jaar heeft de faculteit een ruimte-inventarisatie gedaan voor ons instituut, en daar kwam uit dat we 340 vierkante meter tekort komen. We zouden eigenlijk anderhalf keer zoveel kantooroppervlak moeten hebben’, legt Krijn Trimbos uit. Hij is de voorzitter van de instituutsraad van het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML). ‘We zijn enorm aan het groeien: meer studenten, meer onderwijs, we zijn succesvol in het binnenhalen van subsidies. Het lijkt erop dat we alleen maar verder gaan groeien, en er is de afgelopen jaren niets gebeurd om daar ruimte voor te maken.’

Trimbos: ‘Concreet betekent dat dat we belangrijke acquisitiegesprekken houden in de koffieruimte. Bij vergaderingen moeten mensen staan, omdat er gewoon geen zitruimte is. En mensen gaan thuis werken, wat slecht is voor het contact met hun collega’s en studenten. We hadden het idee dat er actie ondernomen moet worden.’

De instituutsraad stuurde een bezorgde brief naar het bestuur en de faculteitsraad van de bètafaculteit. Bij de vergadering van die twee bleek dat een kant-en-klare oplossing niet meteen voorhanden is. ‘Ik heb geen lege kamers over’ legde portefeuillehouder bedrijfsvoering Dirkje Schinkelshoek uit. ‘De instituten in het Gorlaeus en vooral het Snellius zitten namelijk ook krap. We zullen het samen op moeten lossen, op korte termijn door eerlijker te delen. Voor de middellange termijn ga ik in overleg met de universitaire vastgoedafdeling, om te kijken naar rigoureuzere oplossingen.’

‘Gebouwen erbij zetten is echter niet de default oplossing van de universiteit’, waarschuwde ze. ‘We zijn wel in overleg met de faculteit Archeologie (die met het CML in het Van Steenis-gebouw zit, red): groeien zij? (Ja, red) En wat willen zij?’

Een bedrijf dat in het Van Steenis ruimte huurde, is inmiddels verhuisd. Trimbos zou daarnaast graag zien dat LEAD, het ontwikkelingshulpprogramma van de faculteit, een andere plek vindt. In 2023 zou een volgende fase van de nieuwbouw van de bètafaculteit af moeten zijn, maar er ligt nog niet helemaal vast wie dan waar komt. En 2023 is nog ver weg. In de huidige nieuwbouw is zeker geen ruimte voor het hele CML. Trimbos: ‘Wij zien versnippering van het instituut over verschillende gebouwen niet als een oplossing. De versnippering die nu al plaatsvindt doordat mensen noodgedwongen thuis gaan werken, is al een probleem.’ BB

Deel dit bericht: