Brief: Mediageniek onderzoekje?

Met verbazing heb ik de bijdrage van Bart Braun (‘Bliksem’) gelezen. Hij heeft het over een ‘mediageniek onderzoekje’ dat door prof.dr Van IJzendoorn gefileerd (!) zou zijn. Een goed journalist kijkt dan even over wat voor een onderzoek het gaat en ontdekt dan dat het een bijdrage van Mesman, Janssen en Van Rosmalen (‘Black Pete through the Eyes of Dutch Children’) in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE betreft. Een wetenschappelijk tijdschrift dat alleen publicaties opneemt na ‘a rigorous quality control and peer-review evaluation process before receiving a decision.’

Nu wordt deze publicatie afgedaan als een soort Libelle-stukje of iets dergelijks en dat lijkt me zeer onterecht en ook niet passend in ons universiteitsblad.

Toin Duijx, Pedagogische weten­schappen

Naschrift: De heer Duijx lijkt het woord 'mediageniek' als scheldwoord te beschouwen. Wij van de media zien dat uiteraard niet zo. Het woord 'onderzoekje' is ook geen oordeel, dat sloeg op de geringe omvang van de studie. De hoofdonderzoekster zelf gaf in de media (die inderdaad veel aandacht voor het onderzoek hadden!) aan dat ze de studie in drie weken had uitgevoerd. 
Wat de term 'gefileerd' betreft: Het blog van prof. Van IJzendoorn staat hier. Oordeelt u zelf.  BB

Deel dit bericht:

Voorpagina

Achtergrond

Hongersnood als wapen

Hongersnood als militaire strategie is terug van weggeweest, aldus de Britse hoogleraar …

War on drugs

Drank en drugs zijn onlosmakelijk met oorlog verbonden, weet hoogleraar farmacologie …

Wetenschap

Nieuws

English page

Ancient doggy love

Archaeologist and vet Luc Janssens studied the teeth of a prehistoric puppy and …