Op tijd inschrijven, of anders...

8 Februari 2018

Meer bètastudies eisen dat studenten zich tijdig inschrijven voor tentamens. Wie dat niet doet, wordt weggestuurd, of krijgt het cijfer niet geregistreerd. De faculteitsraad maakt zich zorgen: ‘Is zo’n sanctie gepast?’

‘Steeds meer opleidingen aan de bètafaculteit zetten sancties op het niet tijdig inschrijven bij tentamens’, aldus David Kleingeld van studentenpartij ONS, tijdens de faculteitsraadsvergadering van maandag. Bio-farmaceutische wetenschappen deed dat al, maar natuur- en sterrenkunde sinds kort ook. Het tentamenprotocol van die studies is duidelijk: inschrijven moet uiterlijk tien dagen van tevoren, en ‘indien een student zich niet voor het tentamen ingeschreven heeft, dan kan het cijfer niet officieel geregistreerd worden.’

Kleingeld, die zelf natuur- en sterrenkunde studeert: ‘Is zo’n sanctie wel gepast? Zou een andere aanpak niet beter zijn?’

Ook docenten hebben moeite met het beleid. Chemicus Marcellus Ubbink doceert bij twee opleidingen: ‘Bij de een moet ik studenten wegsturen, bij de ander moet ik ze laten zitten. Maar als je mensen uitsluit omdat ze zich niet ingeschreven zouden hebben, moet het inschrijfsysteem ook perfect zijn.’ Dat is bij het universitaire systeem Usis niet het geval. Ubbink: ‘Het mag niet zo zijn dat er mensen huilend in de zaal zitten omdat ze denken dat ze zich wel ingeschreven hebben.’

De Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) is de afgelopen jaren flink gegroeid. ‘De afgelopen één, twee jaar is daardoor het plannen van de tentamens een probleem geworden’, legde vicedecaan Han de Winde uit. ‘De praktijk wijst uit dat er bij het ene tentamen 250 studenten zijn, en bij het andere tachtig. Dat is voor docenten niet meer te doen.’ Er stond al tijden in de regels dat studenten zich op tijd in moesten schrijven, maar nu gaan de opleidingen dat ook naleven. ‘Wat niet kan, is dat individuele docenten met sancties gaan zwaaien. Zoiets moet vanuit de opleiding komen, onder de verantwoordelijkheid van het faculteitsbestuur.’

De Winde: ‘De grote verschillen die nu tussen de opleidingen bestaan, die willen we de wereld uit hebben.’ Hij wil samen met de onderwijsdirecteuren helderder vastleggen wat de regels en sancties zijn. Daar zou in juli meer duidelijkheid over moeten komen.

Ook bij de faculteit Rechten staan er sancties op laat of niet inschrijven. Omdat wegsturen of niet nakijken te ver ging, werd er een boete ingevoerd. Die was eerst vijfenzeventig euro, maar na bemoeienis van de minister van Onderwijs werd het twintig. BB

Deel dit bericht: