Engels overschat

8 Februari 2018

Nederland moet een nationaal taalbeleid krijgen, meertaligheid omarmen, en verder kijken dan het Engels, adviseert de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het advies: laat de letterenfaculteiten gezamenlijk een ‘doorgeefluik’ opzetten. Zo kunnen universiteiten hun ‘kennis van uiteenlopende talen en software voor ondersteuning van minder bekende talen beschikbaar stellen aan relevante beroepsgroepen’. Ook zou certificering van taalprofessionals, zoals tolken, via zo’n platform geregeld kunnen worden. Volgens de KNAW is het voor Nederlands internationale positie belangrijk om verder te kijken dan het Engels. De KNAW wijst daarbij op de aankomende Brexit.

Deel dit bericht: