DUO mag privacy schenden

8 Februari 2018

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) mag de reisgegevens van studenten checken om na te gaan of ze wel terecht een beurs voor uitwonenden ontvangen.

Dat heeft de bestuursrechter maandag bepaald.

In augustus 2017 meldde de Volkskrant dat DUO reisgegevens van studenten van Translink, het bedrijf achter de ov-kaart, opvraagt om vast te stellen of zij frauderen met hun basisbeurs. 

Studenten die zich voor september 2015 hebben ingeschreven kunnen nog aanspraak maken op een uitwonenden-beurs ter hoogte van 290 euro. Hierin kunnen studenten fraude plegen door zich als uitwonend in te schrijven op het adres van een vriend of familielid, terwijl zij feitelijk nog thuis wonen. DUO heeft aangegeven dat zij 377 keer de OV-gegevens van studenten hebben opgevraagd bij Translink. In 307 gevallen stelde DUO vast dat er sprake was van fraude. 

In een eerdere rechtszaak werd nog bepaald dat Translink die gegevens niet aan DUO mocht geven. Het bedrijf was daar dan ook mee gestopt. 

Nu ligt er echter een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter als het gaat om kwesties rond sociale voorzieningen, die het controleren van de reisgegevens weer mogelijk maakt. 

Het gaat in deze zaak om een stagiaire die volgens het ministerie van Onderwijs, waar DUO onder valt, zou hebben gefraudeerd met haar stufi. Ze zou nog bij haar moeder wonen, maar toch een uitwonende beurs opstrijken. Om uit te zoeken wat het hoofdverblijf was van de vrouw kreeg DUO van Translink inzicht in haar reisgegevens.

De rechter erkent dat DUO met het neuzen in de gegevens inbreuk maakt op de privacy van studenten, maar ‘die inbreuk is toegestaan.’ 

Het ministerie slaagde er uiteindelijk niet in om fraude te bewijzen, in dit geval. De rechter stelt echter in de uitspraak dat het opvragen van reisgegevens wel degelijk is toegestaan om fraude met sociale uitkeringen tegen te gaan. VB

Deel dit bericht: