Slag om bibliotheekplekken

1 Februari 2018

Het stoort studentenpartijen in de universiteitsraad dat veel studenten geen gebruik kunnen maken van de studieplekken in de Asian Library.

Studentenpartij LVS stelt in een rondvraag aan het college van bestuur dat het de afgelopen tentamenperiode ‘weer erg druk’ was in de UB. ‘Waar wél volop ruimte beschikbaar was, was bovenin de UB, in de Asian Library,’ schrijft de partij.

Maar daar mogen alleen studenten gebruik van maken die een ‘Asian study’ doen. Die kunnen een pasje aanvragen. Zonder pas geen toegang. Er is tijdens de tentamenperiode een commerciële bewakingsdienst ingehuurd voor controle, aldus LVS. Er zou zelfs een pasloze student Korean studies geweigerd zijn.

De partij baalt van deze ‘onwenselijke situatie.’ Het is ‘overdreven bureaucratie’ en ‘verspilling van belastinggeld.’ Bovenal stoort het de LVS dat er in de Asian Library 150 ‘prachtige, splinternieuwe plekken leeg waren, terwijl studenten bij aankomst per ommekeer direct weer huiswaarts werden gedwongen omdat er “geen plek was” in de bieb.’

Studenten ‘Asian Studies’ genieten een ‘voorkeurspositie,’ vindt de partij. Studenten die andere opleidingen volgen moeten ‘hun’ zalen immers wel gewoon delen. De UB is met publiek geld gefinancierd, aldus de LVS. En zij moet dus ook in zijn ‘geheel toegankelijk zijn; zeker voor onze eigen Leidse studenten. Zònder dat er gediscrimineerd wordt naar studierichting.’

Ook studentenpartij ONS is niet blij met het Asian Library-beleid van de UB. De partij merkt in een rondvraag op dat er plannen zijn voor de bouw van een African Library: ‘Kan het college deze plannen toelichten en aangeven of en op welke wijze de daar te realiseren studieplekken wél voor alle studenten toegankelijk worden?’, wil ONS weten.

Op maandag 12 februari zal het college deze vragen beantwoorden tijdens de raadsvergadering. Overigens waren er tijdens de tentamenperiodes extra studiezalen buiten de UB geopend. Daar maakten studenten nauwelijks gebruik van.

De bibliotheek van Rechten in het KOG heeft ook vaak te kampen met drukte. Ook middelbare scholieren maken vaak gebruik van deze bieb, tot ergernis van de rechtenstudenten. Het is nu vrijwel zeker dat de faculteit poortjes gaat installeren. Dan heb je een LU-card nodig om naar binnen te kunnen. Al kan een scholier die echt wil, ook een kaart aanschaffen. VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

1 Februari 2018