Meer docenten, maar...

Silas.nl

25 Januari 2018

Aan de Nederlandse universiteiten zijn sinds 2012 zestienhonderd extra docenten komen werken. Maar het aantal studenten steeg harder.

Toenmalig onderwijsminister Jet Bussemaker had in 2015 beloofd dat er voor 2025 vierduizend docenten bij zouden komen: 1400 aan universiteiten en 2600 aan het hbo. De universiteiten zijn daar nu al overheen, ontdekte het NRC Handelsblad in de cijfers van het ministerie: er zijn er al zo’n 1600. Het aantal docenten is daarmee met zes procent gestegen. Dat zou een hoop werkdruk schelen, ware het niet dat het aantal studenten nog harder omhoog ging: met elf procent. Het aantal docenten per student is dus juist gedaald.

Dat komt met name door een toename van het aantal buitenlandse studenten: inmiddels is vijftien procent van alle studenten niet-Nederlands. Studenten die van buiten de EU komen, brengen een grote zak collegegeld mee, maar studenten uit de EU betalen net zo veel als de Nederlanders - en zij zijn met meer. Die internationalisering levert Nederland geld op, omdat veel studenten een tijdje blijven plakken. Het kost de universiteiten echter netto geld, volgens een woordvoerder van universiteitskoepel VSNU in NRC: ‘Het jasje wordt steeds krapper.’ BB

Deel dit bericht: