Gebrek aan vastgoedstrategie

25 Januari 2018

Hoewel het vastgoedmanagement van de universiteit redelijk op orde is, werd Leiden door de Algemene Rekenkamer op de vingers getikt: er was namelijk geen vastgoedstrategie.

De Rekenkamer peilde het vastgoedbeleid bij zes universiteiten. In Leiden onderzochten ze het bètacampusproject en het Anna van Buerenplein in Den Haag. Ten tijde van het onderzoek had Leiden geen vastgoedstrategie. Die strategie, die van 2016 tot 2025 loopt, kwam eind 2017 pas door de besluitvoering heen (zie kader).

Over het algemeen oordeelt de Rekenkamer mild: De Raad van Toezicht is voldoende actief, en er is flexibiliteit ingebouwd bij de nieuwbouwprojecten. Zo wordt de bètacampus gefaseerd gebouwd, en kunnen de onderwijsruimtes makkelijk omgezet worden naar werkruimte. Leiden heeft voor 280 miljoen aan vastgoedinvesteringen gepland en voert ‘een ambitieus huisvestingsprogramma uit.’

In de publicatie staat tevens dat Leiden ‘bouwt voor een studentpopulatie van 26.000 studenten’. Het aantal studenten in Leiden is nu bijna 27 duizend. Ook staat er dat de universiteit de prognose voor aantallen studenten na 2020 ‘bevriest’.

Waarom bouwt de universiteit voor een studentpopulatie die lager is dan de huidige? ‘De universiteit bouwt voor wat er nodig is’, mailt universiteitswoordvoerder Caroline van Overbeeke. ‘Wat de Rekenkamer heeft opgenomen is het getal dat gold tijdens het onderzoek, alweer 1,5 jaar geleden’. AK

24-uurscampussen

Om vastgoed te plannen, moet de universiteit een heleboel voorspellen: hoeveel studenten er zullen zijn, en hoeveel er ook echt in collegezalen onderwijs zullen volgen. In het nieuwe huisvestingsplan, dat eind 2017 werd vastgesteld, voorspelt de universiteit dat blended learning en onderwijs op afstand steeds belangrijker worden. De universiteit wil dat de ruimtes flexibel zijn, om technologische ontwikkelingen op te vangen. Ook kijkt de universiteit naar 24-uurscampussen, die in het buitenland steeds vaker ingezet worden. Mochten die er ook in Leiden komen, dan zullen de ruimtes die dag en nacht open zijn geclusterd worden, om energieverspilling te voorkomen.

De universiteit gaat door met het ontwikkelen van de drie campussen: Campus Binnenstad, Campus Bio Science Park en Campus Den Haag. De faculteit Sociale Wetenschappen zal op lange termijn verhuizen naar het Bio Science Park. De prognose van studentaantallen is lastiger: die zal op een gegeven moment dalen, omdat er in Nederland steeds minder jonge mensen komen. Tot 2024 blijven de aantallen nog groeien, is de voorspelling. Daarna zal het aantal Nederlandse studenten dalen, maar dat wil de universiteit opvangen met meer buitenlandse studenten. 

Toen het document werd opgesteld, dacht de universiteit dat het aantal studenten zou stijgen tot 25.000 in 2023. Dat aantal is nu al hoger. De universiteit heeft de prognose bijgesteld naar 28.000 studenten in 2021-2022. ‘Deze groei vindt met name plaats in Den Haag door de nieuwe opleidingen security studies en international relations and organisations’, meldt universiteitswoordvoerder Caroline van Overbeeke.

Deel dit bericht: