DUWO voert druk op

Afgestudeerde huurders zonder campuscontract moeten vertrekken

25 Januari 2018

Bewoners van DUWO-panden die niet meer studeren en geen campuscontract hebben, krijgen tot 1 juli om een nieuwe woning te vinden. Gaan ze niet akkoord, dan komen ze voor de rechter.

Dat staat in een brief die de betreffende bewoners begin januari ontvingen van de verhuurder. Vorig jaar stuurde DUWO al een brief met dezelfde strekking. Toen kregen bewoners van onzelfstandige studentenwoningen er een op de mat. Het gaat nu om een tweede ronde, waarin ook bewoners van zelfstandige woningen, zoals studio’s, de brief hebben gekregen.

Het gaat om bewoners van studentenhuizen, die er zijn gaan wonen voordat DUWO het campusmodel invoerde. Zij hebben dus een huurcontract voor onbepaalde tijd, en bleven nadat zij zijn afgestudeerd in studentenhuizen wonen. DUWO wil die ruimtes vrijmaken voor studenten.

Dat betekent dat DUWO het huurcontract met de bewoners die niet meer studeren, wil beëindigen. Bij de brief zit een bijlage, die de bewoner moet ondertekenen om deze huurbeëindiging te accepteren.

Bij ondertekening heeft hij of zij nog tot 1 juli om een ander huis te vinden. Als het akkoord niet ondertekend wordt, stuurt DUWO in eerste instantie een brief waarin de huur wordt opgezegd. Wanneer de huurder niet akkoord gaat, komt de zaak voor de rechter. De gemaakte kosten worden dan op de bewoner verhaald.

Als een bewoner nog wel studeert of promoveert, kan hij of zij akkoord gaan met een zogeheten ‘campusbeding’. Dat betekent dat het huurcontract wordt veranderd in een campuscontract. En dan moet de huurder dus een halfjaar na afstuderen het huis verlaten. Weigert de bewoner dit, dan komt de zaak voor de rechter. AK

Deel dit bericht: