Steeds stressen is niet goed

7 December 2017

‘Goed hoger onderwijs moet studenten uitdagen en mag hen zelfs uit hun comfortzone halen’, vindt minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven (D66), maar het is niet de bedoeling dat studenten langdurig onder stress staan.

Dat kan negatieve gevolgen hebben voor hun welzijn en uiteraard ook negatief effect hebben op studieresultaten. Dat schrijft de minister in een antwoord op Kamervragen van de SP en de VVD. Beide partijen klommen in de pen toen ze op onderzoeken naar prestatiedruk stuitten. Uit een onderzoek van de Zwolse hogeschool Windesheim bleek bijvoorbeeld dat 62 procent van geënquêteerde studenten in het dagelijks leven ‘vaak tot erg vaak’ prestatiedruk ervaart. Een vergelijkbaar percentage stelt hoge eisen aan zichzelf, en 26 procent van de studenten voelt dat de mate waarin zij proberen te presteren, ten koste gaat van andere dingen.

De twee partijen reageerden totaal verschillend op dit onderzoek. SP-Kamerlid Frank Futselaar maakte zich zorgen om de studenten. ‘Welke maatregelen gaat u nemen om de ervaring van prestatiedruk bij studenten te verminderen?,’ wilde hij van Van Engelshoven weten.

VVD-Kamerlid Roald van der Linde bekeek de zaak van de andere kant. Volgens hem is het ‘zorgwekkend’ dat blijkbaar 38 procent van de studenten ‘geen of weinig druk ervaart om te presteren in het met belastinggeld gefinancierde hoger onderwijs.’ Wat gaat de minister doen om de druk bij deze studenten wat op te voeren?
Volgens Van Engelshoven heeft Van der Linde niet goed genoeg naar het Windesheim-onderzoek gekeken. De minister legt uit dat 62 procent van de ondervraagden vaak of erg vaak ervaart te moeten presteren. ‘30,3 procent geeft aan dit soms te ervaren, 6,6 procent zelden en 1,5 procent nooit. Op basis van dit onderzoek kan dus niet worden verondersteld dat 38 procent van de studenten geen of weinig prestatiedruk ervaart.’

Maar los van het gegoochel met percentages, gaat Van Engelshoven ook in op het fenomeen prestatiedruk zelf. Uiteraard moeten studenten uitgedaagd worden door hun opleiding, maar het is wel van groot belang dat die het ook op tijd in de gaten heeft als de prestatiedruk te hoog wordt. ‘Preventie en tijdige interventie zijn daarom van groot belang.’ De minister is daarom in gesprek met de universiteiten, hogescholen, studentpsychologen, studentenorganisaties en experts. VB

Deel dit bericht: