Fondsen krijgen oppepper

7 December 2017

Er komt meer geld voor de profileringsfondsen van universiteiten en hogescholen, maar ook meer controle op wat er met dat geld gebeurt.

Universiteiten en hogescholen moeten een zogeheten profileringsfonds hebben. Dat is een pot met geld die de instelling uit kan delen aan dingen die zij belangrijk vinden, bestuursbeurzen en topsportende of zwangere studenten, bijvoorbeeld. Die fondsen zijn ook bedoeld voor studenten die dankzij ziekte of functiebeperking studievertraging oplopen.
 

De regering trekt meer geld uit voor die fondsen, maar ze wil wel betere controle op wat er met dat geld gebeurt. Dat schrijft onderwijsminister Ingrid van Engelshoven als antwoord op Kamervragen van het CDA. Eerder dit jaar kwam er een rapport uit, dat suggereerde dat de instellingen verschillen in wat ze voor studenten met een beperking uit hun profileringsfondsen trekken.
 

De onderwijsinspectie gaat bij een aantal instellingen controleren of studenten met een functiebeperking gebruik maken van het fonds, en op welke wijze de middelen worden ingezet. Ook benadrukte de minister dat universiteiten en hogescholen in hun jaarverslag moeten zetten wat ze precies met hun fondsen doen.
 

In Leiden omvat het profileringsfonds twee onderdelen: een pot van drie ton voor internationale studenten, en een pot van een miljoen voor bestuursbeurzen, en het ‘afstudeerfonds’: de regeling Financiële Ondersteuning Studenten. In 2016 kregen 55 studenten afstudeersteun, voor een totaalbedrag van 98.163 euro, zo valt te lezen in het jaarverslag van de universiteit.

BB

Deel dit bericht: