Universiteit in de min

Door investeringen in docenten

30 November 2017

De universiteit noteert de komende twee jaar negatieve resultaten. Dat komt vooral door een toename in het aantal docenten. In 2020 wordt er weer een kleine plus verwacht, aldus de begroting 2018-2021.

De afgelopen jaren boekte de universiteit positieve resultaten en het ziet ernaar uit dat dat ook voor 2017 het geval gaat zijn.

Komende jaren is er echter sprake van negatieve resultaten. In 2018 van 2,1 miljoen euro, en in 2019 van 2,5 miljoen euro. Het cijfer voor 2018 is overigens aanzienlijk gunstiger dan in de vorige begroting werd verwacht. Toen ging de universiteit nog uit van 3,9 miljoen euro in de min. In 2020 en 2021 worden dan weer positieve cijfers verwacht, respectievelijk 2,2 miljoen euro en zes ton.

De totale begroting van de universiteit is meer dan 500 miljoen euro. Er zijn rond de 27.700 studenten ingeschreven. De instroom van bachelorstudenten steeg van 5200 vorig collegejaar naar 5700 dit jaar.
De tekorten zijn voornamelijk het gevolg van investeringen die de faculteiten doen om meer docenten aan te trekken. Vooral de faculteit Governance and Global Affairs in Den Haag, waar enkele nieuwe opleidingen zijn gestart, groeit hard. Ook wordt er ingezet op het vervangen van docenten door universitair docenten en universitair hoofddocenten. Dat kost extra geld.

Daarnaast bouwt de universiteit veel. De eerste fase van het nieuwe bèta-campus is grotendeels afgerond. De tweede fase is in voorbereiding. Voor de herontwikkeling van de Humanities Campus is in het universitaire meerjaren-investeringsplan een bedrag van 100 miljoen euro uitgetrokken.

De financiële afdeling van de universiteit schetst ook de risico’s in de begroting. Het ministerie van Onderwijs gaat het geld dat is uitgespaard door het schrappen van de basisbeurs investeren in beter onderwijs: het studievoorschot. Om dit geld daadwerkelijk te ontvangen moet de universiteit zich houden aan nog te maken kwaliteitsafspraken met de minister.

In 2018 heeft Leiden zeven miljoen euro begroot aan studievoorschot. Het bedrag loopt naar verwachting op naar een bedrag van 13,7 miljoen euro in 2021, maar het is dus nog lang niet zeker of het ministerie ooit gaat betalen.

De ministerie wil ook nog bezuinigen. Dat kan blijkbaar door het onderwijs ‘doelmatiger’ te maken. Het gaat om een besparing van 26 miljoen euro verdeeld over de universiteiten.

Vincent Bongers

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

30 November 2017