'Onderwijskwalificatie is geen bureaucratisch dingetje'

30 November 2017

De universiteit gaat de basiskwalificatie onderwijs (BKO) aanscherpen. Er is een plan van aanpak opgesteld om de professionalisering van docenten te verbeteren. Wat daar precies in staat is nog geheim.

Docenten die aan de universiteit onderwijs geven moeten daar wel de kwaliteiten voor hebben. In 2008 is er dan ook een keurmerk ingevoerd dat door alle universiteiten wordt erkend: de basiskwalificatie onderwijs, oftewel BKO.

Alle docenten met een aanstelling van meer dan een jaar, die sinds 1 januari 2008 in dienst zijn gekomen bij de universiteit Leiden, moeten voor een facultaire toetsingscommissie aan de hand van een dossier bewijzen dat ze voldoen aan de basale onderwijsvaardigheden. Als dat lukt, en hun studentenevaluaties zijn goed, krijgen ze de BKO. Op het keurmerk is de nodige kritiek. Lang niet alle universiteiten en faculteiten zouden de docenten even streng beoordelen.

De universiteiten hebben nu eens scherp naar elkaars BKO-beleid gekeken, bleek maandag tijdens de universiteitsraadsvergadering. ‘Docentprofessionalisering is heel belangrijk’, zei Marcel Vooijs, directeur academische zaken van de universiteit. ‘Op dat punt zijn nu stappen gezet. Er is een peer review geweest van de BKO. Daar is een rapport over gemaakt, en aan de hand daarvan is een plan van aanpak opgesteld.’

Inge van der Weijden van personeelspartij UB: ‘Kunt u meer details geven over de inhoud van het rapport?’
Vooijs: ‘Ik kan op dit moment alleen maar zeggen dat het een algemene evaluatie is; een landelijke peer review waar andere universiteiten bij zijn betrokken. Dat onderzoek heeft tot een scherpe blik geleid op hoe de BKO kan worden verbeterd. Er ligt nu een plan van aanpak. De BKO wordt nu veel meer gelinkt aan de onderwijskwaliteit die we als universiteit voorstaan. Het moet geen bureaucratisch dingetje zijn, dat je moet doen. Dat was het nog weleens natuurlijk..’’

De raad wil de peer review en het plan van aanpak graag ontvangen, maar het college wil de stukken nog niet publiek maken. VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

30 November 2017