Brief: Masterdag

Het artikel in Mare 11 van 23 november met de kop ‘Deze master? Die is kut’ heeft mij verbaasd. Als voorzitter van de BA, MA en ResMA Geschiedenis wil ik graag aan de lezers van Mare en aan de universitaire gemeenschap meedelen dat de Open Dagen, zowel bij de BA als de MA, met grote zorg en toewijding worden georganiseerd.

De samenwerking tussen de afdeling werving van de faculteit en de betrokken studiecoördinatoren en docenten verloopt uitstekend en het is met trots dat wij belangstellenden vertellen hoe onze opleiding in elkaar zit.

Studenten spelen daarbij een belangrijke en gewaardeerde rol. Zij vertellen uit de eerste hand over de door hen gevolgde vakken en specialisaties. Kennelijk waren de kritische studenten in de faculteitsraadsvergadering niet goed geïnformeerd. Onze studieadviseur raadpleegde even zijn tablet maar hoefde niet ‘ter plekke alle informatie te googlen’.

In onze Engelstalige master is de vaderlandse geschiedenis geen aparte track, maar in de MA kan in drie specialisaties Nederlandse geschiedenis worden bestudeerd.

De vraag die zich voordoet is deze: waarom zouden op de Open Dag meerdere MA-opleidingen hun eigen ruiten ingooien met negatieve berichtgeving aan aankomende studenten? In onze beleving was de sfeer constructief en enthousiast. Als de zalen een enkele keer te vol zaten komt dat gelukkig door de onverwacht grote belangstelling en niet door gebrekkige voorbereiding.

Jeroen Touwen Voorzitter BA Geschie­denis, MA History en ResMA History

Deel dit bericht:

Voorpagina

Achtergrond

Wetenschap

De ideale medi-wiet

MS-patiënten krijgen vaak medicinale wiet of cannabis-extracten om hun symptomen te …

English page