Kamer kritisch op bezuinigingen

23 November 2017

De Tweede Kamer gaat minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven (D66) aan de tand voelen over 183 miljoen euro die zij de komende jaren wil bezuinigen.

Het wetenschappelijk onderwijs en -onderzoek moet 32 miljoen euro van deze besparingen ophoesten. In de begroting van het ministerie staat dat tot en met 2021 in totaal 183 miljoen bezuinigd kan worden door doelmatiger onderwijs.

Binnenkort gaat de Tweede Kamer met de minister in debat over de begroting. Ter voorbereiding is er een vragenlijst naar Van Engelshoven gestuurd die ze voor aanvang van het debat moet beantwoorden. Deze zogeheten ‘feitelijke vragen’ zijn niet gekoppeld aan partijen.

De Kamer wil van de minister weten ‘op grond van welk onderzoek is vastgesteld dat momenteel sprake is van “ondoelmatig onderwijs?” En is hierbij ‘rekening gehouden met andere onderzoeken waaruit het tegenovergestelde zou blijken, namelijk dat nu al sprake is van een zodanige werkdruk in het onderwijs, waardoor het lerarenberoep minder aantrekkelijk is?’

Verder vindt de Kamer dat de bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Hoe gaat Van Engelshoven er voor zorgen dat het ‘primaire proces wordt ontzien?’

Veel vragen zijn er ook over de plannen om het collegegeld voor eerstejaars te halveren. De Kamer wil bijvoorbeeld weten hoe hoog de uitvoeringskosten van deze maatregel zijn voor universiteiten en hogescholen. Verder vraagt het parlement hoeveel extra studenten onderwijsinstellingen kunnen verwachten door het aanpassen van het collegegeld. En: mochten er meer studenten komen, worden hbo’s en universiteiten daar dan voor gecompenseerd?

Het parlement vindt de verhoging van de rente op studentenleningen ook twijfelachtig. Deze leningen worden gekoppeld aan de tienjaarsrente in plaats van de vijfjaarsrente. De tienjaarsrente is hoger. Dit moet de schatkist vanaf 2060 structureel 226 miljoen per jaar opleveren. Kan de minister dat bedrag hardmaken?, willen de Kamerleden weten. Het is ook mogelijk dat het bedrag aan oninbare studieschulden toeneemt, door dit beleid. De minister moet daar uitleg over geven.

Verder is de Kamer ook geïnteresseerd in wat het ministerie nu precies gaat doen met het studievoorschot. Hoeveel geld gaat er nou naar de universiteiten en hogescholen? VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

23 November 2017