Geen 'Wonder Woman' bij Rechten

16 November 2017

De faculteit rechten krijgt een vertrouwenspersoon voor promovendi. Maar wat gaat die eigenlijk doen?

‘Er zijn aantal berichten en onderzoeken verschenen waaruit blijkt dat het niet zo goed gaat met aio’s. Een deel van hen valt het promoveren zwaar’, zei Larissa van den Herik van het rechtenbestuur tijdens de faculteitsraadsvergadering maandag. ‘We moeten daar iets mee doen.’
 

Het rechtenbestuur vindt dat ‘iemand van buiten de organisatie’, de functie moet gaan vervullen ‘vanwege de aard van de problematiek.’ maar het is wel goed als ‘deze persoon de faculteit goed kent’. De keuze is dan ook gevallen op emeritus hoogleraar Rikki Holtmaat. Zij begint in januari.
 

De vertrouwenspersoon is er voor aio’s, contractpromovendi en buitenpromovendi, legde Van den Herik uit. ‘De vertrouwenspersoon gaat helpen het probleem binnen de bestaande structuur op te lossen. Het kan niet zo zijn dat de vertrouwenspersoon als een soort Superman komt invliegen en alles oplost.’
 

Bestuurssecretaris Ine Houweling: ‘Of in dit geval als Wonder Woman?’
 

Van den Herik. ‘Ook niet. We moeten als organisatie met elkaar leren tot een oplossing komen.’
 

Een aantal raadsleden wilde weten waarom er een vertrouwenspersoon voor promovendi eigenlijk nodig is. Er zijn namelijk ook al promovendi-decanen en diverse universitaire vertrouwenspersonen. Personeelsraadslid Gert Jan Geertjes: ‘Ik ben zelf ook aio. Ik denk dat als ik een probleem zou hebben, dat ik eerst naar een promovendidecaan zou gaan. Misschien kunt u wat meer zeggen over de toegevoegde waarde van een vertrouwenspersoon?’
 

Van den Herik: ‘Eerst was de aio-decaan ook vertrouwenspersoon. Er zijn echter ook klachten, die lastig zijn om op te pakken voor iemand met eigen relaties en belangen binnen een organisatie. Soms is iemand van buiten de faculteit nodig waar je in alle vertrouwelijkheid mee kunt spreken. Een plek waar je even rustig op adem kunt komen en je verhaal kunt vertellen.’

VB

Deel dit bericht: