Bezuiniging voor universiteiten

'Doelmatiger onderwijs' moet 32 miljoen besparen

9 November 2017

Op de nieuwe begroting van het ministerie van Onderwijs staat een bezuinigingspostje: al het onderwijs moet doelmatiger.

Afgelopen Prinsjesdag kregen we de officiële financiële planning van alle ministeries te zien. Dat was echter de begroting die het vorige kabinet gemaakt had. Inmiddels zijn er twee nieuwe ministers van Onderwijs: Ingrid van Engelshoven (D66) en Arie Slob (CU). Die willen ander beleid maken dan hun PvdA-voorganger Jet Bussemaker, dus ging de begroting van september op de schop. 
.

Het merendeel van de veranderingen was al bekend. Het ‘groene onderwijs’, zoals de universiteit van Wageningen en de bosbouwhogeschool Van Hall Larensteyn, was om historische redenen altijd ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken, maar komt nu ook bij Onderwijs. Er liggen miljoenen voor verlaging van de werkdruk op basisscholen, en 400 miljoen euro extra onderzoeksgeld voor (onder meer) de universiteiten. Studenten krijgen korting op hun collegegeld in het eerste jaar, maar betalen daar waarschijnlijk zelf voor omdat de rente op studieschulden stijgt.
.

Tegenover alle extra uitgaven staat ook een bezuinigingspost. Alle vormen van onderwijs kunnen blijkbaar ‘doelmatiger’, en dat levert samen 183 miljoen euro op.
.

Primaire proces
26 Miljoen daarvan moet bij het wetenschappelijk onderwijs vandaan komen, en nog eens zes miljoen bij het onderzoek. ‘Het streven is om bij de invulling van de besparingen over en binnen alle onderwijssectoren het primaire proces zo veel mogelijk te ontzien, en alle sectoren te betrekken’, schrijft Van Engelshoven aan de Tweede Kamer in een nota over haar omgekatte begroting.
.

Volgens de analyse die het Centraal Planbureau van het regeerakkoord maakte, gaat die bezuiniging gewoon af van de totale zak geld die het onderwijs van het ministerie krijgt. Het lijkt er dus op dat de universiteiten zelf mogen bepalen hoe ze precies willen snijden. BB

Deel dit bericht: