Basisbeurs weggestemd

9 November 2017

Het was een uiterste poging om de basisbeurs te laten terugkeren. Op het partijcongres van het CDA afgelopen weekend diende het CDJA, de jongerenafdeling van de partij, een resolutie in. Een meerderheid van de aanwezigen stemde echter tegen het voorstel. Het CDA accepteert het huidige regeerakkoord: met leenstelsel, zonder basisbeurs. Het CDA was wel voorstander van de herinvoering van de basisbeurs in de bachelorfase, en de ChristenUnie was zelfs helemaal niet voor het leenstelsel, dat indertijd door de VVD en de PvdA was ingevoerd, met steun in de oppositie van D66. En de VVD en D66 zitten nu eenmaal ook in de regering. Wel staat in het regeerakkoord dat het collegegeld voor eerstejaars wordt gehalveerd.

Deel dit bericht: