Universiteit scherper op integriteit

Aantal vertrouwenspersonen van één naar drie
14 September 2017

De universiteit krijgt een nieuwe klachtenregeling wetenschappelijke integriteit. Uit het stuk blijkt dat
het aantal vertrouwenspersonen van een naar drie gaat en dat de integriteitscommissies van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de universiteit worden samengevoegd.

Door Vincent Bongers Het college van bestuur wil met het samenvoegen van de commissies van het LUMC en de universiteit de ‘eensgezinde opstelling van beide organisaties met betrekking tot wetenschappelijke integriteit benadrukken.’ Daarnaast versterkt één werkwijze de procedure als geheel en ‘dat voorkomt willekeur.’

Het is niet zo dat ingewikkelde kwesties rond medisch onderzoek op het bordje komen van personen die niet met deze wereld bekend zijn. De commissie krijgt namelijk twee kamers. Een voor zaken die spelen bij het LUMC en een voor integriteitsvraagstukken op de universiteit.

De universiteit heeft nu een vertrouwenspersoon integriteit, namelijk hoogleraar Engels Ingrid Tieken. Een nadeel van het hebben van slechts een vertrouwenspersoon is dat deze mogelijk te ver afstaat van een klager uit een heel ander vakgebied. Dat vindt het college ‘onwenselijk.’

Leiden volgt dan ook het model van de Vrije Universiteit en gaat uit van drie zogeheten wetenschapsdomeinen, oftewel clusters: alfa, gamma en bèta & levenswetenschappen. Voor elke cluster wordt een vertrouwenspersoon aangesteld.

Bijkomend voordeel: het kan voorkomen dat een klager zich niet kan of wil richten tot de vertrouwenspersoon van zijn eigen cluster. Deze heeft dan de mogelijkheid om naar een van de vertrouwenspersonen uit een ander domein te stappen. De vertrouwenspersoon hoeft overigens geen hoogleraar te zijn. Dat was wel zo.

Het LUMC heeft overigens al een eigen vertrouwenspersoon en dat blijft zo.
In de nieuwe klachtenregeling wordt voorgesteld dat de vertrouwenspersoon kan bemiddelen en nagaan of de klacht intern afgehandeld kan worden. Dat is volgens de huidige regeling al mogelijk, ‘maar het is niet heel gebruikelijk.’

Volgens het college zal een ‘meer actieve rol als bemiddelaar er toe leiden dat de vertrouwenspersonen een beter zicht hebben op, en meer controle over, de afhandeling van meldingen of klachten die zijn ingediend.’

Aan de preventiekant gaat er ook het nodige gebeuren. De afdeling academische zaken is bezig met het opstellen van een ‘gids voor verantwoorde wetenschapsbeoefening’ die voornamelijk bedoeld is voor beginnende wetenschappers.

Landelijk werken de Vereniging van Universiteiten en de wetenschapskoepels KNAW en NWO aan een nieuwe Gedragscode Wetenschapsbeoefening.

Deel dit bericht: