Krediet niet direct naar universiteit

14 September 2017

Minister Bussemaker van onderwijs vindt het niet nodig om hetcollegegeldkrediet van studenten met schulden direct naar de onderwijsinstellingen over te laten maken.

Studenten kunnen naast hun studievoorschot ook nog geld lenen om hun collegegeld mee te betalen: €167,17 per maand als dat het wettelijk collegegeld is. Dat komt dan maandelijks op de rekening van de student, maar HBO of universiteit schrijven vijf keer per jaar af. Als dat geld er dan niet is – niet denkbeeldig bij iemand met schulden – schrijft de opleiding de student uit.

De Hogeschool Rotterdam deed dat vorig jaar bij 300 studenten. De collegevoorzitter van de HR pleitte er toen voor om DUO het collegegeld direct naar de onderwijsinstelling over te laten maken. Dat is voor allerlei andere betalingsverplichtingen van schuldenaars al gebruikelijk: als je in de schuldsanering zit, komt het geld voor je huur bijvoorbeeld niet meer in jouw handen, maar gaat het direct naar de verhuurder. Kamerleden van de SP en het CDA wilden van Bussemaker weten of het een optie zou zijn.

Bussemaker is tegen: dat zou zowel voor de instellingen als voor DUO extra administratieve belasting betekenen. Schuldstudenten hebben meer aan schuldhulpverlening, en een coulante opstelling van hun hbo of universiteit. De Hogeschool Utrecht is een project gestart dat studievertraging en – uitval onder die groep studenten moet voorkomen, en de minister wil eerst de uitkomsten daarvan afwachten.

Het is onduidelijk hoeveel studenten er landelijk uitgeschreven worden wegens wanbetaling: opleidingen zijn niet verplicht om dat door te geven. Aan de HR ging het om één procent van de studentenpopulatie. Als je dat zou extrapoleren naar heel Nederland, zou het om zevenduizend studenten gaan.

Bussemaker benadrukte eerder al dat je die extrapolatie niet zomaar mag doen: juist deze hogeschool heeft relatief veel studenten uit de lagere inkomenscategorie, en veel studenten met schuldenproblematiek. BB

Deel dit bericht: