Waarschuwing bsa komt te laat

18 Mei 2017

Het college van bestuur wil studenten die dreigen een negatief bsa te krijgen, uiterlijk 15 juni een tweede waarschuwing geven dat hun studieresultaten niet goed genoeg zijn. De universiteitsraad wil de alarmbellen echter eerder af laten gaan.

De universiteit schrapte vorig jaar mei het bindend studieadvies in het tweede jaar. De universiteitsraad en de Tweede Kamer waren heel kritisch op de regeling, maar uiteindelijk zorgde een tweetal uitspraken van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs ervoor dat er een streep door het tweedejaars bsa ging.

Volgens het College van Beroep mag er maar één keer een bindend studieadvies in de propedeutische fase worden gegeven. Iemand met een positief advies kun je niet alsnog van de studie afgooien.

Het college van bestuur heeft sindsdien nog geen nieuwe rendementsmaatregelen ingevoerd. Om toch te proberen zoveel mogelijk studenten binnenboord te houden, stelt het college voor om studenten in het eerste jaar een tweede wake-up call te geven.

Studenten moeten 45 punten halen in het eerste jaar om te voldoen aan het bindend studieadvies. Lukt dat niet, dan is het einde studie.

In januari worden studenten geïnformeerd over hun studievoortgang. Mocht het niet goed gaan, dan geldt deze brief als waarschuwing. Maar studenten krijgen in de tweede helft van het collegejaar geen tweede waarschuwing.

Het College van Beroep voor de Examens van de universiteit vindt dat onvoldoende ‘in gevallen dat de student in het eerste semester goede resultaten behaalt, maar in het tweede semester inzakt.’

Het college van bestuur wil dat opleidingen dan ook ‘risico-studenten’ uiterlijk 15 juni alsnog nog een tweede waarschuwing sturen.

Half juni ‘lijkt ons nogal laat’, zei Bart van der Steen van personeelspartij FNV Overheid tijdens de universiteitsraadsvergadering vorige week maandag. ‘We pleiten ervoor om het eerder te doen.’ Het lijkt logischer dit advies te geven vóór de laatste tentamenperiode van het studiejaar ingaat, schrijft de raad dan ook aan het college. VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

18 Mei 2017