Kritiek op zware matching

College moet openheid geven over plannen
18 Mei 2017

Steeds meer opleidingen willen scholieren intensiever testen om zo vast te stellen of zij wel geschikt zijn voor de studie. De universiteitsraad heeft kritiek op deze verplichte zogeheten matchingsprocedures.

Door Vincent Bongers De universiteit gebruikt al een tijdje een vragenlijst om in te schatten of aankomende studenten wel passen bij de opleiding die ze op het oog hebben, maar deze studiekeuzecheck is niet verplicht.

Een aantal studies vindt dit systeem niet voldoende en wil een verplichte en zwaardere matching invoeren.
De universiteitsraad besprak vorige week maandag voorstellen van politicologie, sterrenkunde en natuurkunde om scholieren verplicht een zwaarder matchingstraject te laten doorlopen.

Een groot probleem bij sterren- en natuurkunde is het wiskundeniveau van de eerstejaars. Dat schiet vaak tekort, waardoor de uitval relatief hoog is. Dat is uiteraard vervelend voor student én studie. De opleidingen willen proberen om scholieren die niet goed genoeg zijn in wiskunde buiten de deur te houden.

Verder willen deze twee studies dat scholieren een online cursus volgen, waardoor ze een beter beeld krijgen van wat hen te wachten staat. Ook sturen de aankomende studenten nog een ‘motivatiebrief met zelfreflectie’ naar de opleidingen - een heel pakket aan maatregelen dus.

Scholieren afwijzen aan de hand van matching is overigens niet toegestaan, maar iemand met klem afraden om de studie te volgen mag wel.

De kritiek van de universiteitsraad spitst zich niet zozeer toe op de plannen van de opleidingen. Het punt is dat die worden gepresenteerd als pilot, en daar lopen er al een paar van op de universiteit.

De raad heeft met ‘enige verbazing kennis genomen van het voorstel om de pilot verplichte matching uit te breiden’, zei Bart van der Steen van personeelspartij FNV Overheid tijdens de vergadering. ‘Aangezien de resultaten van de vorige pilot- verplichte matching bij psychologie, biofarmaceutische wetenschappen en security studies- nog niet zijn geëvalueerd. Bij de volgende vergadering komen er dan misschien weer drie studies bij, en daarna weer drie.

'We hebben tijdens de commissievergadering ook wel van een ambtenaar begrepen dat het college van bestuur eigenlijk per 2020 verplichte matching universiteitsbreed wil invoeren. Nog afgezien van de vraag of de raad dat op zichzelf ziet zitten, moet het college dat niet regelen door overal maar pilots te starten. Ik wil het niet steeds hebben over die proeven, maar ik wil weten wat het college nu eigenlijk precies van plan is met die zwaardere matching.’

‘Gaat het nu gebruikt worden om studenten te weren?,’ wilde Alderik Oosthoek van studentenpartij ONS Leiden weten. ‘Om ze af te schrikken?’ 

‘Ik heb die indruk niet’, reageerde Van der Steen. ‘Het gaat niet om selectie, het is een instrument om uitval tegen te gaan.’

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

18 Mei 2017