Maximum aan master

11 Mei 2017

De master international relations groeide de afgelopen vijf jaar van 50 naar 295 aanmeldingen. ‘Zo’n snel groeiende opleiding heeft ook een keerzijde’, zegt Mirjam de Baar, vice-decaan van Geesteswetenschappen. Daarom komt er vanaf collegejaar 2018-2019 een maximum van 400 studenten. Verschillende andere masters hanteren al een maximum. Bij Geesteswetenschappen: Asian studies, journalistiek en nieuwe media en de afstudeerrichting Europaeum van geschiedenis. Capaciteitsbeperkingen moeten elk jaar opnieuw aangevraagd worden bij het college van bestuur. De faculteitsraad, die daarbij adviesrecht heeft, had afgelopen raadsvergadering begrip voor de noodzaak van een capaciteitsbeperking. Over de vormgeving verschilden de meningen wel: een minimaal cijfergemiddelde als toelatingseis zou volgens sommige raadsleden leiden tot de devaluatie van bachelors. Bij een verplicht essay is dan weer niet te checken of iemand dat zelf geschreven heeft.

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

11 Mei 2017