Engels in de raad

11 Mei 2017

Geesteswetenschappen treft voorzieningen voor internationale faculteitsraadsleden. ‘Zijn we een Nederlandse of een internationale universiteit?’ vroeg Waldemar Wolters van de International Student Party tijdens de raadsvergadering.

ISP ijvert al enige tijd voor Engels. De bestuurstaal van de Universiteit Leiden is Nederlands: in de vergaderingen van de universiteitsraad en de verschillende faculteitsraden wordt dan ook Nederlands gesproken.

Als het aan ISP ligt, zou er na de komende universitaire verkiezingen (zie ook hier) echter een internationale student in de raad van Geesteswetenschappen kunnen zitten. Het faculteitsbestuur stelde daarom eind april een memo op: het internationale karakter van de universiteit, het belang van Engels als wetenschappelijke voertaal en het groeiende aandeel internationale studenten, die bovendien maar kort in Nederland verblijven, pleiten voor Engels. ‘Die mensen kiezen er voor om ergens als internationale student te studeren’, vindt Daniël Amesz van BeP.

Aan de andere kant is er dus het universitaire taalbeleid én zijn documenten van het ministerie van Onderwijs en de VSNU ook in het Nederlands. Bovendien dient een Nederlandse universiteit, en zeker een geesteswetenschappenfaculteit, ‘ook hoeder van de Nederlandse taal te zijn’, volgens de memo. Dan is er nog de vrees dat de kwaliteit van discussies en documenten in het geding komt door onvolledige beheersing van het bestuurlijk Engels, of dat Nederlandse raadsleden afgeschrikt worden als er in Engels vergaderd moet worden, aldus BeP en CSL.

‘Ik stel voor dat we het universitaire beleid volgen, mét voorzieningen voor internationale studenten’, besluit decaan Mark Rutgers. In de memo wordt onder meer voorgesteld om indien mogelijk Engelstalige samenvattingen aan documenten toe te voegen en bij uitzondering soms toch in het Engels te vergaderen. Mathijs Kuppen van ISP draagt nog een oplossing aan: ‘Misschien kan er hulp ingeschakeld worden, bijvoorbeeld door een tolk.’ ‘Ik ga geen pauzes inlassen voor een tolk’, zegt de decaan echter stellig. ‘Dan zijn we straks zes uur aan het vergaderen.’

MvW

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

11 Mei 2017