Gifmengster Goeie Mie

13 April 2017

Leiden was de woonplaats van een van de grootste seriemoordenaressen uit de geschiedenis. Goeie Mie, of eigenlijk Maria Swanenburg, maakte van 1879 tot 1881 bijna honderd slachtoffers, waarmee ze tot op de dag van vandaag in het Guiness Book of World Records staat als de grootste gifmengster aller tijden. Vijftien van haar slachtoffers werden onderzocht, maar de rapporten van die onderzoeken zijn pas recentelijk teruggevonden in het Nederlands Forensisch Instituut, en geschonken aan de Universiteit Leiden. Op maandag 1 mei houdt de Universiteitsbibliotheek een studiemiddag ter gelegenheid van de schenking. Drie experts komen vertellen over Goeie Mie, het negentiende-eeuwse rechtssysteem en de onderzoeken. Het evenement duurt van 15.30 tot 18.00 uur en vindt plaats in de Vossiuszaal van de UB.

Deel dit bericht: