Actie tegen bezuinigingen

13 April 2017

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) roepen het toekomstige kabinet op om de bezuinigingen die hen te wachten staan, terug te draaien.

De studenten hebben een brandbrief gestuurd aan de partijen die kans maken op een plek in het nieuwe kabinet.

Ze schrijven dat er nu gemiddeld 15.100 euro per student vanuit de overheid naar de universiteiten gaat. Vijftien jaar geleden was dat nog 19.500. Volgens de studentenvakbond en het ISO voelen studenten zich belazerd, omdat de opbrengsten van het afschaffen van de basisbeurs geïnvesteerd zouden worden in de kwaliteit van het onderwijs. De komende jaren zal het bedrag per student nog verder afnemen. Ze baseren hun brief op cijfers uit de begrotingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken. De brandbrief is ook ondertekend door vijf studentenorganisaties.

Afgelopen dinsdag organiseerde het LSVb, met steun van het ISO, een demonstratie tegen de bezuinigingen. Ze openden een ‘Museum van Onderwijsbezuinigingen’ bij de Hofvijver in Den Haag, waar alle onderwijsbezuinigingen van de afgelopen 35 jaar in beeld werden gebracht. Op de Facebookpagina van het evenement laat LSVb weten dat de actie een succes was.

SW

Deel dit bericht: