'Bul steeds minder waard'

Universiteitsraad kritisch over selectie aan de poort
Vincent Bongers
6 April 2017

De studenten in de universiteitsraad maken zich zorgen over strengere selectie-eisen die de bètafaculteit wil invoeren voor een aantal masters. ‘Dit is inflatie van het bachelordiploma.’

Studentenpartijen in de universiteitsraad zijn geschrokken van de plannen die de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (W&N) heeft om strengere toegangseisen te stellen aan een aantal van haar masters. Tijdens de faculteitsraadsvergadering van W&N in maart bleek dat verschillende opleidingen nadenken over selectie aan de poort. De studies willen zo zwakke studenten buiten de deur houden.

De master molecular science and technology overweegt zelfs een gemiddelde van een zeven om de opleiding te mogen volgen. Al moet daar wel bij worden gezegd dat er volgens de wet niet alleen naar cijfers gekeken mag worden. Er moet tenminste één ander criterium meewegen, motivatie bijvoorbeeld.

De studentenpartijen wilden maandag tijdens de universiteitsraad weten wat het college van bestuur vindt van de plannen van de faculteit. En hoe denkt het college over selectie aan de poort?

‘De lijn die het college nu volgt is dat er voor de bachelor geen selectie aan de poort komt’, zei rectormagnificus Carel Stolker. ‘Met een paar uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld geneeskunde. Voor de master is het nog niet duidelijk. Wat een mogelijkheid kan zijn, is dat er voor masters met een zware onderzoekscomponent een selectie komt. Maar dat is maar een idee. Er komt nu eerst een universiteitsbrede en zelfs landelijke discussie over toegangseisen.’

Dan lijkt de bètafaculteit toch wel voor de troepen uit te lopen. ‘Er is een pilot met selectie aan de poort bij een politicologiemaster. Is het niet verstandiger om eerst af te wachten wat de resultaten daarvan zijn, voordat andere opleidingen met plannen komen?,’ vroeg Alderik Oosthoek van studentenpartij ONS dan ook.

‘We hebben afgesproken om geen nieuwe pilots te doen,’ reageerde Stolker. ‘Ik moet even kijken of we een uitzondering maken voor de plannen van W&N. Maar het lijkt me onverstandig om nu de discussie over dit onderwerp te belasten met allerlei opleidingen die nu al eisen willen gaan stellen. Ik ga met de faculteit in gesprek hierover.’

‘Als de plannen van de bètafaculteit mogen doorgaan, dan is het geen pilot, maar verkapt beleid’, vond Maria Tiggelaar van studentenpartij LVS. Een cijfer-eis bij een master is ‘pure inflatie van het bachelordiploma. De bul wordt steeds minder waard.’

Deel dit bericht: