Strengere regels voor kamerverhuur

30 Maart 2017

Huisbazen die een woning per kamer willen verhuren, moeten voortaan aan strengere regels voldoen. De Gemeente Leiden kwam deze week met een concept-beleid om overlast door zogenaamde verkamering tegen te gaan.

De beleidsregels gelden voor nieuwe aanvragen om huizen op te delen in kamers, maar in de begeleidende brief is ook te lezen dat ze toegepast kunnen worden ‘bij eventuele intrekking van een onttrekkingsvergunning van de Huisvestingswet’ en bij het ‘opleggen van de plicht tot het treffen van voorzieningen’ aan huisbazen. Dat laatste kan alleen in ‘exceptionele gevallen van overlast’.

De regels hebben bijvoorbeeld betrekking op brandveiligheid en geluidswering. Verder is er een lijst van woon- en leefregels, naar het voorbeeld van studentenhuisvester DUWO. Zo moet één bewoner aangesteld worden als aanspreekpunt voor de gemeente, moet het tussen 22.00 en 8.00 uur stil zijn, en mogen tuinen en balkons niet gebruikt worden voor opslag van spullen.

In 2011 waren de regels juist nog versoepeld. Zoals het college in haar document immers nog altijd onderkent: ‘Er is in Leiden een duidelijke behoefte aan woonruimte bij studenten en jongeren.’ Er klinken sindsdien echter ook klachten over overlast. De Leidse PvdA richtte daarvoor in 2012 al een meldpunt in. In november 2015 schreven bewoners van de Transvaalbuurt een brief naar de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, dat ze de wildgroei van kamers beu waren. ‘Onze wijk is niet berekend op zoveel personen. Het levert problemen op met vuilnis en parkeren’, zeiden ze destijds tegen Mare.

Verschillende opties werden in de daaropvolgende maanden verkend, zoals verplichte fietsenstallingsmogelijkheden en een quotum voor nieuwe op te delen woningen. Uiteindelijk koos de gemeenteraad ervoor om bouwtechnische voorwaarden te stellen, bij het verlenen van een zogenaamde onttrekkingsvergunning. Daarmee mag een zelfstandige woonruimte omgezet worden naar onzelfstandige woonruimte. Afgelopen dinsdag kwam het college daarvoor dus met een concept-plan. De komende zes weken kan daarop gereageerd worden. De invoering is gepland voor na de zomer.

Deel dit bericht: