Zorgen over talenstudies

23 Maart 2017

‘Studieverenigingen maken zich zorgen over het clusteren van talenstudies’, zei studentraadslid Mathijs Kuppen, in de vergadering met het geesteswetenschappenbestuur van deze maand.

‘Er gaan geruchten over het clusteren van Frans, Duits en Italiaans’, verduidelijkte raadsvoorzitter Jan Sleutels de onrust. ‘Vooralsnog zijn die plannen er niet’, reageerde vice-decaan Egbert Fortuin. ‘Het gaat om het clusteren van bestuurlijke commissies. De faculteit heeft namelijk veel opleidingen, en die hebben weer veel commissies. Men heeft moeite om daarvoor voldoende mensen te vinden, want je kunt geen zitting nemen in de opleidings- én examencommissie.’ Eén opleidingscommissie voor bijvoorbeeld Engels én Frans, zou een oplossing zijn.
Het clusteren van commissies is onderdeel van het facultaire plan om de werkdruk te verlagen. Bij het geesteswetenschappeninstituut LIAS is dat reeds ingevoerd, bleek tijdens dezelfde vergadering.

Vijf jaar geleden waren er wel plannen om de studies Frans, Duits en Italiaans samen te voegen tot een nieuwe brede bachelor. Vooral bij Frans klonk destijds veel kritiek. Het plan stuitte echter op de doelmatigheidsregel hoger onderwijs van toenmalig staatssecretaris Halbe Zijlstra.

‘Hij zei: gij zult geen nieuwe opleidingen maken’, omschreef de onlangs afgezwaaide geesteswetenschappendecaan Wim van den Doel dat beletsel achteraf. De opleidingen bleven zelfstandig bestaan. Voorlopig zal dat niet veranderen, volgens het bestuur.

‘Maar studenten begrijpen dat dus niet’, constateerde Sleutels naar aanleiding van geluiden uit de studieverenigingen. ‘Bij Italiaans dachten ze dat alle talen in één opleiding gebundeld werden’, weet Daniël Amesz van studentenpartij BeP. Sleutels benadrukte daarom het belang van goede communicatie richting de studenten. MVW

Deel dit bericht: