Vier ton voor aanpak werkdruk

Faculteit Geesteswetenschappen komt met actieplan

16 Maart 2017

Het bestuur van Geesteswetenschappen heeft 394 duizend euro voor 2016-2017 beschikbaar gesteld om de werkdruk tegen te gaan.

Door Marleen van Wesel Faculteitsbestuurslid Menno Tuurenhout besprak vorige week in de raadsvergadering een voortgangsrapportage van het tienpuntenplan Werkdruk. ‘We hebben gekozen voor de meest concrete actiepunten’, zei Tuurenhout. ‘Ik hoop dat mensen op een constructieve en rationele manier meedenken. We kunnen het niet verordineren.’

De tien punten én drie zogenoemde quick wins, zoals het terugdringen van de vergader-frequentie en het mailverkeer, dienen vooral ‘teneinde de eerste nood te lenigen’, zo is in de rapportage te lezen. Er wordt ook een ‘basis voor structurele veranderingen in 2017’ in gereedheid gebracht.

De leden van de faculteitsraad hadden nog wel wat opmerkingen. Een van de tien punten is bijvoorbeeld dat wetenschappelijk personeel meer tijd moet krijgen voor onder meer subsidieaanvragen. Een actie om dat te bewerkstelligen, is een fonds om ‘student-assistenten, research masters etc.’ in te zetten voor ‘onderwijsvervanging’.

‘Onderwijs door studenten?’ vroeg Anne Voskamp van studentenpartij BeP. ‘Zit er controle op hoe dat onderwijs gegeven wordt?’ Tuurenhout meent dat het eerder om ondersteunend onderwijs zal gaan, onder verantwoordelijkheid van de docent.

Personeelsraadslid Thomas Fossen spreekt dan weer zijn zorg uit bij het punt over de sabbaticalregeling. ‘Het is mooi als de cursussen van een collega tijdens een sabbatical worden opgevangen.’ Maar hij vreest dat andere taken toch nog over collega’s verdeeld worden. ‘Zo zorgt de sabbatical van de een, voor meer werkdruk van een ander.’

De werkdruk vormt al langer een probleem. Eind 2015, op een personeelsbijeenkomst bij Geesteswetenschappen over het onderwerp, barstte de bom. ‘Al snel liep bijna iedereen weg’, liet een anonieme medewerker destijds aan Mare weten.

‘We wilden ons helemaal niet opnieuw laten inventariseren, we wilden dat er nú iets zou gebeuren.’
‘Ook de studiecoördinatoren en –adviseurs hebben een extreem hoge werkdruk. Zo erg, dat er mensen ziek worden en uitvallen’, zei raadsvoorzitter Jan Sleutels rond die tijd. ‘Daar moeten nú al maatregelen genomen worden.’

‘Er bleek geen behoefte te zijn aan een survey, maar juist aan concrete actie’, constateerde Tuurenhout dan ook, die enkele maanden eerder het dossier al op zijn bord had gekregen.

Nadien stond Plan van aanpak Werkdruk verschillende keren op de agenda van de raadsvergaderingen, maar tot afgelopen week steeds achter gesloten deuren.

Deel dit bericht: