Wie controleert de examencommissie?

9 Maart 2017

Wie houdt eigenlijk de kwaliteit van de besluiten van de examencommissies van de Rechtenfaculteit in de gaten?

Universitair docent Jerfi Uzman wil graag meer weten over de procedures die deze commissies hanteren, bleek maandag tijdens de faculteitsraadsvergadering.

‘Een tijdje geleden ontvingen we het jaarverslag van de examencommissies van Rechten’, legt Uzman uit aan de telefoon. ‘Daar staat wel uitgebreid in hoe de examencommissies de kwaliteit van de opleidingen waarborgen. Maar niet hoe de kwaliteit van de procedures van de commissies zelf gewaarborgd wordt, vandaar mijn verzoek tot uitleg. Als je niet weet wat de procedures zijn, kun je ook niet vaststellen of ze wel goed zijn.’

Tijdens de raadsvergadering ging Peter van Es van het rechtenbestuur in op het verzoek van Uzman. ‘De controle op de commissies ligt voornamelijk bij het college van beroep voor de examens,’ aldus Van Es. Dat college behandelt bezwaren die ingediend worden door studenten die het niet eens zijn met een besluit van een examencommissie. ‘Dat toetsen is een belangrijke waarborg.’

‘Dat is een zeer beperkte controle,’ reageerde Uzman. ‘Het gaat dan om bezwaren tegen besluiten en niet om het algemene beleid van de commissies. Het komt voor dat je als docent denkt: “Goh, deze gang van zaken is enigszins merkwaardig.” Dat is helemaal niet erg. Waar mensen werken worden af en toe fouten gemaakt. Ik hoef dan ook geen brief van de commissies over concrete zaken en problemen.

‘Uiteraard opereren de commissies geheel onafhankelijk, maar de regelingen zijn wel ooit door het bestuur en de faculteitsraad vastgesteld. Ik wil overigens absoluut niet suggereren dat de commissies verantwoording moeten afleggen bij de raad. Maar we zijn wel verantwoordelijk voor hoe het systeem in elkaar steekt.’
Van Es: ‘Ik ga het verzoek aan de examencommissies voorleggen.’ VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

9 Maart 2017