Voldoende herkansen mag

Rechtenstudenten mogen twee keer een joker inzetten

Vincent Bongers
9 Maart 2017

Studenten bij Rechten krijgen waarschijnlijk de kans om zesjes weg te poetsen. Het wordt mogelijk om twee jokers in te zetten tijdens de gehele studie om een tentamen te herkansen waarvoor je een een voldoende had.

Wel zijn er flink wat voorwaarden aan de regeling verbonden.

Het rechtenbestuur staat niet te springen om de mogelijkheid om het herkansen van voldoendes in te voeren, maar gaat in op het verzoek van de studentenpartijen om dit toch mogelijk te maken. ‘De blik van de student zou vooruit gericht moeten zijn. Na het behalen van een voldoende moet de aandacht uitgaan naar het volgende vak,’ schrijft het bestuur.

Het bestuur wil echter toch gemotiveerde studenten die bij een enkel tentamen ‘hun dagje niet hadden’ de mogelijkheid geven ‘een vlekje weg te poetsen.’

‘We willen in ieder geval niet dat het een onbeperkte regeling wordt,’ legde Peter van Es van het rechtenbestuur maandag tijdens de faculteitsraad uit. ‘We vonden het systeem waarin de examencommissie de mogelijkheid tot herkansing bepaalde eigenlijk al goed. Maar we zien ook wel dat die mogelijkheid heel restrictief is ingezet. Nu wordt studenten de weg naar de examencommissie bespaard. In twee gevallen tenminste.’

Er wordt al een paar jaar stevig gedebatteerd over de kwestie. In 2015 besloot het college van bestuur op verzoek van studentenpartij LVS om het herkansen van voldoendes toe te staan. De faculteiten bepalen echter zelf of zij dit willen. Een voorstel om dit mogelijk te maken bij Rechten haalde het in eerste instantie niet, omdat nota bene een lid van de LVS-fractie tegenstemde. Er kwam wel een werkgroep die een advies opstelde.

Op dat advies is nu een reactie gekomen van het rechtenbestuur. Opvallend is dat het bestuur een regeling voor zich ziet die ruimhartiger is dan het plan van de werkgroep.

Studenten krijgen in het voorstel van het rechtenbestuur een kans in de bachelor en een in de master. De propedeuse is uitgesloten van de regeling. Er is een mogelijkheid dat er anders een probleem ontstaat met het bindend studieadvies.

Dit zijn de voorwaarden: herkansen kan alleen als je daadwerkelijk naar het eerste tentamen bent gegaan. De herkansing vindt plaats in hetzelfde collegejaar. Het laatste cijfer telt. Mocht dat een onvoldoende zijn, dan is er geen recht meer op een individuele herkansing, en moet je dus het vak overnieuw volgen.

De student moet binnen twintig dagen na de uitslag van een tentamen een verklaring afleggen dat hij een voldoende wil herkansen. Deeltoetsen opnieuw maken is niet mogelijk. Als je twee studies doet, krijg je toch maar twee jokers.

Universitair docent en lid van de werkgroep Jerfi Uzman reageerde op het voorstel: ‘De keuze van het bestuur is nu helder. Ik kan in algemene zin de koers wel pruimen. Ik heb nog wel wat aarzelingen. De regeling wordt nu uitgebreid naar de bachelor. Ik denk dat beperkt beginnen in de master toch verstandiger is. In de master kun je als student laten zien dat je briljant bent, ook als je een zesje hebt gehaald in de bachelor.’

De werkgroep stelde dan ook voor om met een proef te beginnen. Het bestuur ziet een pilot in de master echter niet zitten.

Een ander heikel punt is de toename van werkdruk voor docenten en het Onderwijs Informatie Centrum van de faculteit.

Van Es: ‘Hoeveel studenten er van zo’n regeling gebruik gaan maken, weten we niet. Komt er een stijging van vijf procent? Of tien? En wat is het maximum wat betreft extra werklast? Allemaal nog onduidelijk. Ik denk echter zelf dat het om een beperkt aantal studenten gaat.’ Mocht het systeem onhoudbaar blijken, dan stopt de faculteit er weer mee.

De studenten in de raad waren blij met het voorstel van het bestuur. Het is nog niet helemaal zeker of het plan doorgaat. Het moet nog vastgelegd worden in de onderwijs- en examenregelingen van de faculteit.

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

9 Maart 2017