?Een grijze kille betonmassa?

16 Februari 2017

Het Leidse BioSciencePark mag en kan wel wat groener, vinden natuurorganisaties.

Geschiedenisstudent en gemeenteraadslid Ashley North, wat is er aan de hand?

‘De gemeente Leiden heeft een plan gemaakt voor het BioSciencePark, en dat ziet er overtuigend uit. Er ontbreekt alleen één zaak: biodiversiteit. Het park is nu een grijze en kille betonmassa, maar er is wel degelijk ruimte voor groen. Vandaar dat we een manifest (PDF) hebben geschreven.’
 

We’?

‘Wij van GroenLinks Leiden, een aantal natuurorganisaties, bewoners van de nabijgelegen wijk De Bockhorst, en de Leidse Biologenclub.’
 

Staan bedrijvigheid en natuur niet op gespannen voet?

‘Dat is inderdaad lang gedacht in Nederland, en daarom zien alle bedrijventerreinen er ook zo verschrikkelijk uit. Ze zijn echter ook ruim opgezet, en worden minder intensief gebruikt dan stadscentra, waar het ook ’s nachts druk en verlicht is. Op het Leidse BioSciencePark komen dus ook soorten voor die je elders in de stad niet ziet, zoals de torenvalk. Daarnaast blijkt dat mensen ook graag groen in hun werkomgeving willen, omdat dat de werksfeer verbetert. Natuur heeft dus ook economische waarde.’
 

Behalve als je wil verbouwen, maar de Faunawet het nest van die valk op je bedrijfsterrein beschermt…

‘Op dit punt vragen we best wat van de bedrijven daar, dat klopt. We willen dat bedrijven alles doen om bijzondere natuur te beschermen. Tegelijkertijd moet groei wel mogelijk zijn; dan zouden we willen zien dat bijvoorbeeld bomenkap op de ene plek elders in het gebied gecompenseerd wordt.’
 

Hoe moet die biodiversiteit er gaan komen?

‘Bijvoorbeeld door meer natuurlijke oevers aan te leggen. De meeste sloten daar zijn nu kaal, met gevolgen voor het leven in en naast het water. Daarnaast wordt er de komende tijd veel gebouwd en verbouwd, en dan komen er ook terreinen leeg te staan. Wij zeggen: sta daar tijdelijke ruigtenatuur toe.’
 

Wat is dat?

‘Dat je de natuur daar z’n gang laat gaan. Zo gaan er wilde, inheemse planten bloeien, en dat is goed voor bestuivende insecten. Je krijgt ook kleine poeltjes, waar vogels op af komen. In elk geval niet elke maand alles platmaaien.’
 

Donderdag vergadert de gemeenteraad over de BSP-plannen. Wat hoop je daar te bereiken?

‘Dat in het raadsbesluit wordt opgenomen dat ook biodiversiteit een uitgangspunt wordt, waaraan alles dat in het park gebeurt getoetst moet worden. We dienen ook een motie in om een werkgroep op te richten. Die moet voorstellen gaan doen voor een groener BioSciencePark, met ons manifest als uitgangspunt.’

BB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

16 Februari 2017