Nakijktermijn

15 December 2016

De universiteitsraad wil graag dat de regeling rond de nakijktermijn van tentamens wordt aangescherpt. Er staan vijftien werkdagen voor het nakijken van een tentamen. Maar studenten krijgen lang niet altijd, of pas heel laat, te horen dat ze langer op hun cijfer moeten wachten. Dat gaat nu veranderen. Maandag werden de onderwijs- en examenregelingen (OERen) besproken in de raad. Kersverse vice-rector Hester Bijl: ‘Als een docent de nakijktermijn overschrijdt, dan moet de student daarover geïnformeerd worden. En wel binnen deze termijn van vijftien dagen. Ook moet de student te horen krijgen wanneer het cijfer dan wel kan worden verwacht. Wij zijn er niet zo’n voorstander van om aan een verlenging een termijn te verbinden en deze op te nemen in de regeling.’

Deel dit bericht: