Meer duidelijkheid over studievoorschot

15 December 2016

De universiteitsraad stelde twee weken geleden vast dat er in de begroting maar ‘her en der’ verwezen wordt naar de voorinvestering studievoorschot.

Het college van bestuur gaf maandag bij de behandeling van de begroting 2017-2020 uitleg. Er is een brief ‘besteding voorinvestering studievoorschot’ naar de raad gestuurd en die informatie wordt aan de begroting toegevoegd.

Minister Bussemaker van Onderwijs schafte de basisbeurs af en voerde het leenstelsel in. Het schrappen van de basisbeurs levert geld op, maar het duurt nog een tijd voordat het ministerie dat kan uitgeven: pas in 2018 komt er geld uit Den Haag. De universiteiten kregen de opdracht tot die tijd de hoge bedragen voor te schieten. 

Leiden investeert tien miljoen euro: 8,8 miljoen gaat naar de faculteiten. De rest geeft het college uit, bijvoorbeeld aan de verruiming van de openingstijden van de UB. Daar is ruim drie ton voor uitgetrokken .

Verder investeert het college in het klaarstomen van studenten voor de arbeidsmarkt en in taalbeleid.
De faculteiten hebben hun bestedingsplannen ingediend.

Het gesprek over de besteding is niet bij alle faculteiten even gemakkelijk verlopen. Soms hadden faculteitsbesturen de plannen zonder de input van studenten al klaar. Dat was bij Haagse faculteit bijvoorbeeld het geval. Ook lagen bepaalde uitgaven al vast zonder dat de medezeggenschap daar nog iets aan kon veranderen.

Studentenpartij ONS Leiden had een rondvraag ingediend over het studievoorschot. Komen de plannen bijvoorbeeld wel altijd ten goede aan de studenten? ‘We hebben van verschillende studenten van verschillende faculteiten gehoord dat ze echt het gevoel hebben dat er niet genoeg naar ze geluisterd wordt’, zei Maud Pols van ONS Leiden.
‘Een voorbeeld hiervan is dat er ook geld gaat naar de dakopbouw op het KOG die Rechten in de planning heeft.’

‘Het gaat om een heel nieuwe procedure, en die verloopt niet overal altijd even soepel’, zei de nieuwe vice-rector Hester Bijl. ‘Het is niet zo dat investeringen in vastgoed niet mogelijk zijn. Maar dan moeten ze wel gerelateerd zijn aan het onderwijs. Volgend jaar zal het proces scherper verlopen.’

Pols: ‘Dat is fijn, want nu zijn studenten een beetje ontevreden.’

Vice-collegevoorzitter Willem te Beest liet overigens nog weten dat er geen geld uit de voorinvestering naar de dakopbouw van Rechten gaat. In september besloot deze faculteit 50.000 euro van de voorinvestering te besteden aan de herinrichting van het gebouw. In de tabel met de bestedingsplannen die de faculteit heeft ingeleverd staat die post niet meer vermeld.

De raad had overigens geklaagd over de wat moeilijk te doorgronden begroting. Te Beest reageerde: ‘Ik heb al eens aangeboden om eens wat uitgebreider de begroting door te nemen met de raad. Dat voorstel handhaaf ik. Het is ingewikkelde materie.’

De raad vond ook dat er wat veel afkortingen in het stuk stonden waarvan nergens terug te vinden is waar die nu precies voor staan. Volgens Te Beest viel dat wel mee: ‘De enige afkorting die niet wordt uitgelegd is OCW.’ ‘Het ging vooral om de afkortingen van instituten en dergelijke’, legde Sander van Diepen van studentenpartij ONS Leiden uit.
Te Beest beloofde een apart lijstje voor de afkortingen toe te voegen aan de begroting. VB

Deel dit bericht: