Oude moordzaken en dove families

8 December 2016

Het Leids Universiteits Fonds (LUF) vierde vorig jaar haar 125-jarig bestaan. Aan het lustrum is een subsidiebedrag verbonden van 250.000 euro.

Dit bedrag mocht door de commissie wetenschappelijke bestedingen van het LUF besteed worden aan nieuwe onderzoeks- of onderwijsprojecten, die voortvloeien uit interfacultaire samenwerking. Twee projecten krijgen elk een subsidie van 125.000 euro.

Het eerste project is ‘25 jaar geweld in Nederland’ en is een samenwerking tussen de faculteit Sociale Wetenschappen en de faculteit Global Governance and Global Affairs in Den Haag. Marieke Liem en Lenneke Alink gaan moordzaken van de afgelopen 25 jaar en de achtergrond van moordenaars van wetenschappelijke duiding voorzien.

Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen werken samen aan het tweede gesubsidieerde project: ‘Taalsocialisatie van dove families in Afrika.’ De overdracht van sociale en taalkundige codes van ouder op kind verschilt, juist in unieke subculturen als dovengemeenschappen, beduidend, aldus het LUF. 

Dit onderzoek, dat in vijf Afrikaanse landen door dove en horende wetenschappers wordt uitgevoerd, werpt nieuw licht op multiculturele patronen in taalsocialisatie. Het onderzoek zal resulteren in een geannoteerde database. Bovendien biedt het getalenteerde dove mensen in Afrika nieuwe kansen voor academische ontwikkeling. VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

8 December 2016