Verwarring over studievoorschot

24 November 2016

De voorinvestering van het studievoorschot zorgt voor de nodige verwarring in Leiden. De universiteitsraad wil van de faculteitsraad Den Haag weten waarom er geld uit deze voorinvestering naar alumni gaat.

Decaan Kutsal Yesilkagit van de Faculteit Governance en Global Affairs (FGGA) in Den Haag had de faculteitsraad eigenlijk al gesloten, maar er was toch nog een urgente kwestie.

‘Ik heb net een mailtje gehad van Hans van Dommele, de directeur van academische zaken van het bestuursbureau’, zei Jolanda Riel, de portefeuillehouder bedrijfsvoering van FGGA.

‘De Universiteitsraad heeft een vraag over waar ons deel van geld van de voorinvestering studievoorschot naartoe gaat. Er gaat ook geld naar alumnibeleid.’

Het is juist de bedoeling dat het geld dat de afschaffing van de basisbeurs oplevert gebruikt wordt voor studenten. De universiteitsraad en de faculteitsraden hebben instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting gekregen om dat te regelen.

De Haagse faculteitsraad heeft inmiddels ingestemd met de verdeling van het voorschot. Als de universiteitsraad het niet eens is met de keuze van FGGA, ontstaat er een probleem.

Riel wilde dit in dat geval nog oplossen voordat de universiteitsraad op 24 november vergadert.

‘We investeren in een career event voor studenten. We willen om die reden de banden aanhalen met alumni. Die zijn juist heel belangrijk om voorlichting te geven over banen en stages.

‘Ik ga uitleggen in een mail wat wij bedoeld hebben. Mocht die uitleg niet voldoen, dan kom ik graag bij jullie terug. Want dan wijzigt het plan en dan is instemming van de faculteitsraad opnieuw nodig.’

VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

24 November 2016